Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з економічних дисциплін \ Економічні предмети \ Інформаційні системи і технології на підприємстві

Інформаційні системи і технології на підприємстві, як навчальна дисципліна

« Назад

Основною діяльністю кожного працівника адміністративно-управлінського апарату є робота з інформацією. В організації використовуються як автоматизовані, так і неавтоматизовані способи роботи з інформацією.

Мета дисципліни «Інформаційні системи і технології на підприємстві»: освоєння теоретичних та практичних аспектів сучасних інформаційних технологій на базі використання персональних комп'ютерів, баз даних, електронних таблиць, локальних і глобальних обчислювальних мереж.

інформаційна-система-підприємства

Завдання дисципліни:

- вивчення основних понять і етапів розвитку інформації, інформаційних ресурсів, систем і технологій;

- вивчення сучасних технічних засобів та інформаційних технологій для вирішення аналітичних, дослідницьких і комунікативних завдань;

- формування уявлень про роль і значення інформації та інформаційних технологій;

- формування уявлень про можливості застосування сучасних інформаційних технологій для вирішення аналітичних, дослідних і комунікативних завдань;

- формування умінь збору, введення, накопичення, зберігання, обробки, аналізу, подання інформації;

- формування умінь використовувати сучасні технічні засоби та інформаційні технології для вирішення аналітичних, дослідних і комунікативних завдань;

- формування навичок роботи з сучасними технічними засобами і інформаційними технологіями, у тому числі сервісами глобальної мережі Інтернет.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- особливості економічної інформації і процесів її обробки;

- основні поняття, концепції, ідеї, проблеми та перспективи розвитку інформаційних систем і технологій, їх структуру та класифікацію;

- принципи побудови і функціонування комп'ютерних інформаційних систем;

- суть інформаційних технологій: обробки даних, управління, автоматизації офісу, підтримки прийняття рішень, експертних систем;

- технічну базу та програмне забезпечення економічних інформаційних систем і технологій;

- сучасний рівень автоматизації задач управління підприємством;

- можливості використання телекомунікаційних технологій і глобальної мережі Internet у практиці економічного аналізу і управління на підприємствах.

Інформаційні-системи-і-технології-на-підприємстві

-- Вміти:

- виконувати настройку технічних пристроїв і операційної системи персонального комп'ютера для ефективного застосування економічних інформаційних систем і технологій;

- інсталювати загальносистемне програмне забезпечення та прикладні програмні продукти економічного призначення;

- застосовувати математичні методи і програмні засоби розв'язування оптимізаційних і статистичних задач економічного аналізу та управління виробничими системами;

- формувати і використовувати бази даних та інформаційно-довідкові системи в економічному аналізі поліграфічного виробництва;

- користуватися можливостями і ресурсами телекомунікаційних технологій та глобальної мережі Internet.

-- Володіти:

- навичками застосування службових та сервісних програм для забезпечення збереження та захисту інформації;

- навичками роботи з програмами пакету Microsoft Office і спеціалізованими програмами, що реалізують сучасні інформаційні технології в економіці;

- навичками постановки та розв'язання оптимізаційних та економетричних задач інформаційних систем організаційного управління;

- навичками розробки бази даних, застосування інформаційно-довідкової системи за профілем спеціальності;

- навичками обміну інформацією з віддаленими комп'ютерами, доступу до ресурсів Internet, пошуку інформації, створення Web-сторінок.

Дисципліна "Інформаційні системи і технології на підприємстві" тісно пов'язана з дисципліною "Інформатика" та іншими дисциплінами, де активно застосовується комп'ютери, програмні засоби Microsoft Office і професійні програми типу "1С-Підприємство". При вивченні дисципліни активно використовуються розділи курсу "Математика", в яких викладаються основи математичного аналізу, лінійного програмування, теорії ймовірностей і математичної статистики.

інформаційні-технології

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Трофімов В.В., Балдін К.В., Уткін В.Б. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи магістерську з курсу «Інформаційні системи і технології на підприємстві» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!