Роздрукувати сторінку

Маркетинг комерційних послуг, як навчальна дисципліна

« Назад

Актуальність курсу обумовлена переходом до ринкових відносин, коли діяльність навчального закладу визначається безліччю маркетингових чинників.

Становлення і розвиток ринкових відносин в освіті вимагає більш широкого застосування маркетингу як специфічної функції управління освітою. Однак його практичне використання пов'язане з наявністю проблем нерозуміння керівниками та фахівцями сутності і можливостей маркетингу для розвитку освітньої установи, відсутністю системної інформації про технології маркетингової діяльності освіти.

маркетинг-в-комерційній-і-некомерційній-сферах

Мета курсу: ознайомлення студентів з особливостями соціального маркетингу в комерційній і некомерційній сферах; формування навичок соціальної компетентності у прийнятті рішень; освоєння інноваційних маркетингових технологій в соціальній сфері.

Курс складається з двох частин: теоретичної (на неї відводиться половина аудиторних годин) та практичної (проводиться робота по оволодінню технології маркетингової діяльністю в освіті).

Предметом курсу є ознайомлення з концепцією і еволюцією маркетингової діяльності, технологією маркетингу комерційних послуг.

Дана дисципліна співвідноситься з дисциплінами "Право у сфері освіти", "Менеджмент в освітній системі", а також отриманих умінь і навичок у процесі практичних занять.

маркетинг-діяльності-освіти

У результаті освоєння дисципліни формуються такі компетенції:

- спроможністю до проектування, використання системи дидактичних засобів при підготовці робочих;

- спроможністю до аналізу та організації економічної, господарсько-правової роботи у освітньо-виробничих майстернях та на підприємствах;

- спроможністю до організації навчального процесу із використанням інтерактивних, ефективних технологій підготовки співробітників (фахівців);

- спроможністю до збільшення продуктивності праці і якості продукції, економії ресурсів і безпеки.

У результаті освоєння дисципліни студент:

1. повинен знати:

- концепції маркетингової діяльності; функції і принципи маркетингу в освіті;

- методи аналізу та оцінки маркетингового середовища освітньої установи.

2. повинен вміти:

- застосовувати на практиці методи дослідження соціальної сфери, еволюційних соціальних процесів і використовувати отримані знання в управлінні маркетингом комерційних і некомерційних організацій.

3. повинен володіти:

- володіння мистецтвом конкурентоспроможності та перспективними маркетинговими соціальними стратегіями і технологіями в умовах парадоксів і криз.

4. повинен демонструвати здатність та готовність:

- планувати і організовувати маркетингові експрес - дослідження;

- здійснювати сегментування ринку освітніх послуг;

- розробляти модель маркетингу для навчального закладу;

- планувати маркетингові заходи і оцінювати їх ефективність.

Маркетинг-комерційних-послуг

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Басовський Л., Годін А.М., Завьялов П.С. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи розрахункову з курсу «Маркетинг комерційних послуг» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!