Роздрукувати сторінку

Аудит в облікових системах як навчальна дисципліна

« Назад

Облікова політика організації - це набір правил і способів, якими керується компанія для ведення бухгалтерського та податкового обліку. Вибір і затвердження облікової політики переслідує наступні цілі: вибрати спосіб, форму ведення обліку, розробити план рахунків для обліку всіх господарських операцій, затвердити форми первинних документів і т.д. від правильного розуміння, оформлення, формування, а також розкриття багато в чому залежить економічна ефективність діяльності організації.

Аудит - це діяльність, спрямована на проведення незалежної перевірки бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Мета аудиту - це перевірка достовірності фінансової звітності організації та відповідності порядку ведення обліку законодавства. Аудит облікової політики ставить перед собою наступну мету - встановити відповідність застосовуваної в компанії методики обліку чинним нормативним документам для формування думки про достовірність фінансової звітності. Аудит облікової політики спрямований на вирішення наступних завдань: перевірка правильності заповнення документації та ведення документообігу; оцінка облікової політики організації; вивчення системи організації та ведення бухгалтерського обліку.

аудит системи управлінського обліку

Україні доцільно запозичувати накопичений світовою теорією і практикою досвід в області аудиторської діяльності. Однак при цьому необхідно уникати «сліпого» копіювання зарубіжних принципів і методологічної бази, що встановлюють основні процедури та алгоритми проведення контрольних заходів внутрішнього аудиту системи управлінського обліку, без проведення належної роботи по їх адаптації до національних умов, в яких працюють вітчизняні підприємства.

Становлення аудиту системи управлінського обліку в Україні відбувається не на порожньому місці, а в рамках існуючої системи внутрішнього аудиту. Тому при привнесенні зарубіжного досвіду аудиторської діяльності необхідно враховувати сформовані національні традиції внутрішнього аудиту.

управління підприємством, аудиторська діяльність

Мета дисципліни - поглиблене вивчення організаційно-правових засад і методичних аспектів аудиторської діяльності в Україні і за кордоном, розуміння його сутності, основних завдань і тенденцій розвитку, а також можливостей практичного використання теоретичних знань при організації і плануванні незалежної експертизи бухгалтерської (фінансової) звітності економічних суб'єктів різних форм власності.

Завдання дисципліни:

- вивчити теоретичні, організаційні та практичні аспекти аудиту як наукової дисципліни та галузі практичної діяльності;

- вивчити сутність аудиту як функції контролю в умовах ринкової економіки;

- вивчити методологію і техніку аудиторської перевірки;

- вивчити напрямки використання аудиторських висновків при обґрунтуванні фінансових рішень;

- вивчити методику аудиту статей бухгалтерської звітності.

Для успішного освоєння дисципліни «Аудит в облікових системах», студент повинен:

1. Знати основи всіх видів обліку на підприємстві, оперативного, бухгалтерського, податкового, статистичного.

2. Вміти відображати господарські операції за допомогою рахунків бухгалтерського обліку.

3. Володіти навичками аналізу фінансової звітності.

аудит в облікових системах

Вивчення дисципліни «Аудит в облікових системах» необхідно для подальшого засвоєння таких курсів, як: «Контроль і ревізія», «Економічна безпека господарюючих суб'єктів».

Коли приходить час сесії і Ви не маєте часу, щоб підготувати самостійно дипломну роботу або доповідь з курсу «Аудит в облікових системах» пишіть в компанію ІЦ «KURSOVIKS». Тільки наш колектив зможе швидко і за помірну плату надати Вам допомогу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!