Роздрукувати сторінку

Глобальне конкурентне лідерство як навчальна дисципліна

« Назад

Перше десятиліття ХХІ ст. ознаменувалося початком нової віхи трансформаційних процесів, розпочатих ще в минулому столітті. На зміну стабільного, хоча і напруженого, біполярного світу прийшла абсолютна і безапеляційна першість Сполучених Штатів майже у всіх галузях економіки, а, отже, і затвердження їх як глобального лідера.

Таким чином, сучасний поліполярний світ формує ґрунт для забезпечення рівних можливостей розвитку для всіх країн планети, як суб'єктів міжнародних відносин. Однак в силу історичних факторів, географічному розташуванню та наявності природних ресурсів країни отримують ті чи інші конкурентні переваги перед своїми сусідами-суперниками, що дозволяє їм, в умовах глобальної лібералізації ринків, отримати більший дохід і стати лідерами в окремих сферах господарювання. В цих умовах надзвичайно важливого значення набувають дослідження концепції глобального конкурентного лідерства, як цілісної системи взаємопов'язаних напрямків розвитку країни.

глобальна лібералізація ринків, конкурентні переваги

В умовах сучасної конкуренції держава і бізнес вирішують глобальні та крос-секторні завдання, які вимагають комплексного підходу. У сучасному світі затребувані фахівці, що володіють розумінням принципів та інструментів управління, дозволяють ефективно застосовувати сучасні моделі взаємодії держави і приватного сектора.

Глобальна конкуренція — форма міжнародної конкуренції, коли конкурентна позиція фірми в одній країні істотно впливає на її позиції в інших країнах. Тут конкуренція здійснюється на глобальній основі, конкуруючі фірми орієнтуються на переваги, що виникають з їх діяльності по всьому світу, інтегруючи тим самим господарську діяльність, здійснювану в різних країнах.

Основне завдання програми - формування компетенцій в галузі управління в приватному та державному секторах, а також розвиток лідерських якостей в національному та глобальному масштабі.

конкурентна позиція фірми

Цілями освоєння дисципліни «Глобальне конкурентне лідерство» є:

- формування системи професійних компетенцій в області фундаментальних досліджень, прикладних розробок і практики науки про лідерство (лідерології);

- вивчення системи сучасних знань про проблеми лідерології, основних напрямків і підходів вітчизняної та зарубіжної наукових шкіл у вирішенні науково-дослідних завдань науки про лідерство;

- формування цілісного уявлення про теоретичні основи і методи лідерології;

- розвиток здатності до вільного оперування основними категоріями і поняттями науки про лідерство, її принципами і методами, а також здатності до аналізу проблем управління на основі лідерської організаційної парадигми;

- формування умінь і закріплення навичок застосування знань в області лідерології для вирішення прикладних управлінських завдань.

Дисципліна «Глобальне конкурентне лідерство» сприяє вирішенню наступних завдань професійної діяльності:

- збір, обробка та аналіз інформації про фактори зовнішнього та внутрішнього середовища організації для прийняття управлінських рішень;

- оцінка ефективності управлінських рішень;

- організація підприємницької діяльності.

глобальне конкурентне лідерство

Програма «Глобальне конкурентне лідерство» надає всі необхідні знання та навички для успішної кар'єри як на національному, так і на глобальному ринку праці, і дозволяє вийти на новий рівень прийняття управлінських рішень.

Якщо Ви вивчаєте курс «Глобальне конкурентне лідерство» і Вам треба замовити наукову статтю чи тези звертайтеся в компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив досвідчених педагогів Вам з радістю допоможе.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!