Роздрукувати сторінку

Економіка і організація інноваційної діяльності, як навчальна дисципліна

« Назад

Інноваційна економіка – це тип господарської діяльності, заснований на застосуванні досягнень науки і техніки у виробництві і розподілі товарів і послуг.

Метою вивчення дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» є:

- формування умінь аналітичної діяльності по дослідженню і прогнозування основних тенденції розвитку вітчизняної і світової економіки, галузевих і регіональних ринків;

- навчання аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій для вирішення господарських (виробничих) завдань, пов'язаних з інноваційною моделлю розвитку національної економіки і регіону.

Економіка-і-організація-інноваційної-діяльності

Завдання вивчення дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності»:

- вивчення основних понять, принципів та функцій теорії інноватики;

- придбання знань про етапи інноваційних процесів, фінансування найбільш важливих проміжних результатів;

- формування знань про напрями інноваційної діяльності, класифікації новації, інноваційних процесів, нововведень;

- розширити знання про ціннісний аспект інновацій при обґрунтуванні інвестицій в інноваційні процеси в умовах конкуренції;

- викласти особливості управління інноваційними стратегіями розвитку підприємства;

- дати навички класифікації типів інноваційної поведінки різних організацій;

- дати навички просування нововведень для інноваційних фірм;

- дати уявлення про технології вибору і реалізації інноваційної стратегії як технології інноваційних перетворень;

- розкрити комплексний характер сукупності організаційних форм, взаємопов'язаних один з одним, що забезпечують інноваційну діяльність у всіх сферах народного господарства;

- представити систему критеріїв, що використовуються інвестором при прийнятті рішення про інвестування інновацій;

- представити класифікаційну систему ризиків в інноваційній діяльності.

Предметом освоєння дисципліни є наступні об'єкти:

- маркетингова діяльність та маркетингова стратегія;

- ринок, його структура;

- конкурентне середовище;

- маркетингові дослідження.

інноваційна-економіка

Дисципліна бере участь у формуванні таких компетентностей:

Професійних:

- здатність організувати діяльність малої інноваційної групи, створеної для реалізації конкретного економічного проекту;

- здатність розробляти проекти щодо здійснення технологічних і продуктових інновацій;

- здатність обґрунтувати пріоритетні напрями інноваційної програми розвитку підприємства (краю) на основі тенденцій і закономірностей розвитку інноваційних процесів у світі.

Освоєння дисципліни передбачає досягнення наступних результатів навчання (компонентів перерахованих вище компетенцій):

-- знати:

- основні елементи методології наукового пошуку;

- організацію розробки програм, проектів планів за окремими напрямками соціально-економічного розвитку;

- основні показники прогнозування та стратегічного планування соціально - економічних процесів;

- механізм пошуку і обробки основних джерел інформації.

-- вміти:

- самостійно розбиратися в проблемах соціально-економічного розвитку;

- критично оцінювати існуючі точки зору щодо шляхів і методів вирішення різних проблем і аргументовано обґрунтовувати власну позицію;

- збирати, обробляти, аналізувати наукову, статистичну та практичну інформацію;

- організовувати самостійну навчальну, науково – дослідну роботу;

- використовувати знання, отримані в ході написання курсових і контрольних робіт в реалізації професійних навичок.

-- володіти:

- навичками роботи з науково-методичною літературою;

- сучасними методами збору, обробки та аналізу економічних і соціальних даних.

напрями-інноваційної-діяльності

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Шмален Г., Завлин П. Н., Довбня С. Б. та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Економіка і організація інноваційної діяльності» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову роботу чи статтю.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!