Роздрукувати сторінку

Теорія менеджменту, як навчальна дисципліна

« Назад

Теорія менеджменту - молода наукова дисципліна, систематичну розробку її основ розпочато відносно недавно.

Мета опанування дисципліни – засвоєння найважливіших понять та закономірностей менеджменту, ознайомлення з основними концепціями і сучасними підходами в теорії менеджменту, оволодіння основними уміннями та навичками, необхідними для використання отриманих знань у практичній управлінській діяльності та науково-дослідній роботі у сфері поточного і стратегічного управління.

менеджмент

Дана дисципліна відноситься до базової частини дисциплін. Вхідні знань, вміння та компетенції, необхідні для вивчення даного курсу, формуються в процесі вивчення паралельного вивчення дисциплін: Теорія організації та організаційна поведінка, Математичні методи і моделі, Економічна теорія.

Знання і навички, формовані при вивченні дисципліни, необхідні для вивчення дисциплін: Управлінська економіка, Методи дослідження в менеджменті, Сучасний стратегічний аналіз.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- Готовність керувати колективом у сфері своєї професійної діяльності, толерантно сприймаючи соціальні, конфесійні та культурні відмінності.

Ключовою компетенцією, формованої у процесі вивчення дисципліни є:

- Здатність приймати організаційно-управлінські рішення і оцінювати їх наслідки.

- Має відмінні знання з основних прикладних досліджень у галузі менеджменту. Здатний методологічно обґрунтовувати постановку завдань у процесі рішення управлінських проблем. Вміє проводити дослідження в різних областях менеджменту. Готовий використовувати різні методики і техніки дослідження.

- Має хороші предметні знання з усіх розділів дисципліни. Здатний самостійно виявляти проблемне поле в менеджменті організації, вибирати підходи до прийняття рішень. Готовий застосовувати знання в дослідженнях в області прийняття управлінських рішень для управління організаціями, підрозділами, групами (командами) співробітників, проектами та мережами. Має навички використання кількісних і якісних методів прийняття організаційних рішень і оцінки їх наслідків.

- Має уявлення про види організаційних рішень. Знайомий з основними підходами до прийняття рішень. Може виділити основні етапи процесу прийняття національного організаційно-управлінського рішення. Знайомий з роллю рішень в організаційно-управлінській практиці і можливими наслідками їх реалізації.

стратегічне-управління

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати

- методологічні засади сучасного менеджменту;

- генезис теорії менеджменту;

- структуру та основні елементи середовища організації;

- організаційні основи сучасного менеджменту;

- функціональні основи менеджменту.

-- Вміти:

- використовувати засоби аналізу зовнішніх і внутрішніх факторів діяльності організації;

- виявляти проблеми організаційних структур та розробляти пропозиції щодо їх вдосконалення;

- аналізувати зміст і типи організаційної культури, враховувати соціально-культурні характеристики в управлінні організацією.

-- Володіти:

- навичками аналізу проблем управління в різних організаціях;

- здатністю управління організаційними конфліктами;

- навичками формування і оцінки процесів керівництва та лідерства в організаціях.

Теорія-менеджменту

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Дафт Р.Л., Веснін В.Р., Семенов А.К., Набоков В.І. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи тези з курсу «Теорія менеджменту» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!