Роздрукувати сторінку

Філософія бізнесу, як навчальна дисципліна

« Назад

Актуальність даного курсу обумовлена сукупністю об'єктивних і суб'єктивних факторів. Насамперед, проблеми підприємницької діяльності в умовах пострадянської дійсності ще не змогли отримати досить широкого філософського осмислення. Наукового аналізу вимагають трансформації соціально-економічних і політико-правових відносин у суспільстві, що диктуються розвитком ринкових відносин. Необхідність продиктована і відсутністю достатніх знань на стику філософії як методології, та підприємництва, як феномену нових економічних парадигм успішного розвитку суспільства.

Мета курсу «Філософія бізнесу» полягає у виявленні та аналізі рушійних закономірностей функціонування світу підприємництва.

підприємництво

Завдання курсу:

- аналіз сутнісних характеристик бізнесу і закономірностей його становлення;

- виявлення основоположних принципів підприємницької діяльності;

- розгляд ідей, теорій організації світу підприємництва;

- визначення та аналіз механізмів гальмування ринкової економіки в суспільствах перехідного типу;

- проблематизувати сутність і специфіку підприємництва як особливого виду інноваційної економічної діяльності, заснованої на продуктивно-творчій, а не на розподільно-споживчій мотивації;

- простежити етапи еволюції підприємництва та виділити його культурно-історичні підстави;

- розкрити культурно-історичні, духовно-моральні і релігійні основи підприємництва та показати їх легітимну роль в конкретно-історичних умовах.

Прореквізити: філософія, основи економічної теорії, політологія, соціологія.

Постреквізити: всі базові та спеціальні дисципліни за спеціальністю.

підприємницька-діяльність

В результаті успішного освоєння курсу студент буде:

-- знати:

- сучасні концепції, теоретичний статус і соціальні функції бізнесу;

- категоріальний простір сучасної теорії бізнесу (капітал, капіталізм, ринок, підприємець, споживач тощо);

- екзистенційно-моральний сенс підприємницької діяльності.

-- вміти:

- аналізувати і виявляти закономірності підприємницької діяльності;

- визначати сутнісні характеристики та парадокси соціалізації особистості у світі бізнесу;

- вирішувати практичні питання щодо запобігання факторів, що перешкоджають розвитку бізнесу.

-- придбає навички:

- методологічного аналізу феноменів підприємницької діяльності;

- креативного вирішення проблем, пов'язаних із законами функціонування бізнесу;

- постановки завдань для виявлення механізмів гальмування ринкової економіки.

Курс «Філософія бізнесу» розрахований на отримання практичних результатів у вигляді вирішення низки складних питань, породжуваних бізнесом, наприклад:

– пояснення складних актуальних явищ і понять;

– породження ефективних стратегій мислення і прийняття рішень у непростих ситуаціях;

– прийняття рішень, доречних для конкретних ситуацій;

– передбачення об'єктивних наслідків рішень і подій, заснованих на розумінні прихованих факторів змін;

– формування вільного ставлення до бізнес-реальності.

Особливості курсу «Філософія бізнесу»:

– курс включає не тільки історію філософії бізнесу, але і філософські технології осягнення бізнесу та іншої реальності;

– курс орієнтований не тільки на ознайомлення з авторськими уявленнями про бізнес, але і на формування в учнів власної філософської стратегії.

Філософія-бізнесу

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Берд А., Зодерквіст Я., Лобанов І.Б. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Філософія бізнесу» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!