Роздрукувати сторінку

Ринок фінансових послуг, як навчальна дисципліна

« Назад

Фінансовий ринок – це ціла наука, яку необхідно вивчати.

Метою викладання дисципліни «Ринок фінансових послуг» є формування у студентів чіткої системи знань про функціонування ринку фінансових послуг та діяльності його учасників на мікрорівні та макрорівні.

Завданням освоєння дисципліни «Ринок фінансових послуг» є формування та закріплення у студентів розуміння правового регулювання послуг, що надаються на фінансових ринках (фінансових послуг), вирівнювання диспропорцій, наявних на цих ринках, регулювання фінансової стійкості фінансових організацій, регулювання діяльності наглядових органів, основ регулювання глобальної фінансової системи, імплементації міжнародних стандартів у вітчизняну практику.

Ринок-фінансових-послуг

Основні знання, що здобуваються студентами при вивченні дисципліни. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

1) структуру ринку фінансових послуг, його класифікацію;

2) принципи та інструменти регулювання ринку фінансових послуг;

3) ринок цінних паперів, його основні характеристики;

4) інфраструктурних суб’єктів ринку цінних паперів;

5) головні форми цінних паперів; інструменти оцінки вартості та ефективності вкладень в цінні папери;

6) види акціонерних товариств, порядок організації та здійснення операцій з цінними паперами;

7) види похідних цінних паперів, їх важливі характеристики;

8) механізм створення портфеля цінних паперів;

9) основні способи ґрунтовного аналізу ринку цінних паперів;

10) державне регулювання ринку фінансових послуг та його складових.

фінансовий-ринок

У підсумку оволодіння курсу студент мусить вміти:

- правильно застосовувати терміни, що характеризують фінансовий ринок;

- правильно і обґрунтовано розраховувати основні показники функціонування ринку фінансових послуг;

- оцінювати доцільність вкладення коштів у різні інструменти фондового ринку;

- давати оцінку портфеля цінних паперів;

- виявляти проблеми, перспективи та переваги розвитку інфраструктурних учасників ринку фінансових послуг;

- уміти орієнтуватися на ринку фінансових послуг України;

- оцінювати переваги і недоліки діяльності акціонерних товариств.

- вміти виявляти перспективи розвитку ринку цінних паперів, як складової частини фінансового ринку.

Мати навички:

- роботи з нормативними актами, фінансово-правовою літературою і з судово-арбітражній практикою;

- підготовки доповідей на задану тему, їх публічної презентації і участі в публічному обговоренні.

Справжня дисципліна є дисципліною за вибором для всіх трьох спеціалізацій: «Фінансові ринки», «Банки і банківська діяльність» і «Управління ризиками та актуарні методи».

Для освоєння навчальної дисципліни, студенти повинні володіти знаннями та компетенціями в області основ права, економіки та фінансів, отриманими в бакалавраті.

Основні положення дисципліни повинні бути використані в подальшому при вивченні наступних дисциплін:

- Організація та стратегія бізнесу в фінансових інститутах;

- Банківські системи;

- Теорія фінансових криз;

- Світові фінансові ринки.

фінансові-послуги

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Фогельсон Ю. Б., Бреннер В.В., Кириченко М., Мамедов А.А. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно замовити курсову роботу чи магістерську з курсу «Ринок фінансових послуг» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!