Роздрукувати сторінку

Економіка та планування виробництва, як навчальна дисципліна

« Назад

Планування виробництва - це систематична діяльність, яка дозволяє розрахувати і спрогнозувати цілі та етапи виробничого процесу при таких змінах, як розширення товарного асортименту, впровадження нового продукту або послуги, застосування нової техніки, усунення слабких місць існуючої в робочій системі і т. д.

Цілісний розгляд завдань передбачає так само впорядкований і систематичний образ думок і дій. Діяти необхідно поетапно: спочатку систематично розглянути всі взаємозв'язки наявних робочих систем, піддаючи їх аналізу, а потім розумно організувати і доповнити елементи робочих систем.

Економіка-та-планування-виробництва

Планування виробництва відбувається за допомогою формування плану виробництва та виробничої програми.

План виробництва містить у собі інформацію про необхідне обладнання, потреби в матеріалах, необхідної чисельності працівників та їх оплати праці, а також усі інші виробничі витрати.

Виробнича програма відображає планований обсяг виробництва є відправною точкою для плану виробництва і ґрунтується на:

- укладених договорах;

- придбання необхідних матеріально-технічних ресурсів;

- стані технологічної бази;

- наявність необхідного кадрового складу.

Дана дисципліна «Економіка та планування виробництва» вивчає закономірності розвитку підприємств, розробляє і узагальнює методи ефективного використання всіх матеріальних і трудових ресурсів.

Завдання курсу «Економіка та планування виробництва» – навчити студентів економічно правильно розуміти процес організації і планування виробництва, знаходити правильні рішення виробничих проблем, розглядаючи їх з точки зору економічної доцільності.

планування-виробництва

Цілями освоєння дисципліни «Економіка та планування виробництва» є формування у студентів навичок і знань за основним блокам організаційної системи управління підприємства, що забезпечують ефективну їх реалізацію.

Дисципліна базується на знанні таких дисциплін: «Теорія менеджменту», «Маркетинг», «Математика», «Економіка підприємства», «Технологічні основи виробництва».

У свою чергу, знання, отримані студентами при вивченні даної дисципліни, є основою при вивченні дисциплін «Бізнес-планування», «Управління витратами та контролінг», «Бюджетування», «Аналіз і діагностика господарської діяльності», «Управління змінами», «Логістика», «Управління інноваціями», «Інформаційне забезпечення управління виробничими системами», «Інформаційне забезпечення системи планування виробництва» та написанні випускної кваліфікаційної роботи.

Завдання дисципліни «Економіка та планування виробництва»:

– вивчення проблем підприємств і організацій в умовах сучасної економіки як суб'єктів ринкових відносин у всьому комплексі взаємодії макро і мікроекономіки, державного регулювання економіки в умовах постійного технологічного розвитку;

– дослідження системи організації і планування виробництва з урахуванням досвіду і знань вітчизняних і зарубіжних фахівців щодо ефективного застосування управлінських рішень у відповідності з технологією фінансового та інноваційного оздоровлення підприємств та організацій.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен знати:

- сучасні тенденції в менеджменті організації;

- виробничі стратегії організації;

- моделі та методи поточного та оперативного планування виробництва;

- методи та види організаційно – технологічних моделей виробництва;

- календарне планування виробництва;

- моделі і методи оптимізації календарних планів;

- програмні засоби реалізації завдань календарного та оперативного планування.

організація-виробництва

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Новикова Є.Б., Ультан С.І., Іванова О.В. та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Економіка та планування виробництва» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову роботу чи тези.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!