Роздрукувати сторінку

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, як навчальна дисципліна

« Назад

На даний час, коли рівень відкритості економіки України досить великий, зовнішньоекономічна діяльність держави є особливістю її економічного становлення. Зараз в країні постає гостра потреба у висококваліфікованих спеціалістах різноманітного рівня. І в першу чергу це відноситься до фахівців-міжнародників. Адже дуже багато українських організацій підтримують ділові зв'язки з закордонними партнерами і мають у своєму складі спеціальні підрозділи, які відповідають за світову співпрацю та просування продукції компанії на міжнародному ринку.

Мета курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» полягає в необхідності дати основу знань студентам в області здійснення процесів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД).

Менеджмент-зовнішньоекономічної-діяльності

Курс "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" вивчається студентами одночасно з дисципліною "Міжнародна економіка" і знаходиться в нерозривному логічному та змістовно-методичному зв'язку з нею. Крім того курс "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" пов'язаний з такими дисциплінами, як "Економічна теорія", "Соціологія", "Політологія" та низкою інших.

Студент повинен знати методи регулювання міжнародних торгово-економічних відносин, міжнародного ціноутворення, і вміти на основі вивчення практики використовувати їх в міжнародному бізнесі. Студент повинен знати організацію ЗЕД підприємств різних форм власності, особливо, торговельних фірм.

Мати уявлення про інструменти державного регулювання ЗЕД, платіжно-розрахункові відносини за зовнішньоекономічними операціями. Знати методи збору та обробки комерційної інформації для проведення досліджень і оцінки перспектив зарубіжних ринків.

Студенти повинні опанувати процесами комплексної організації і управління ЗЕД на підприємствах і фірмах, вміти прогнозувати і здійснювати вибір напрямків роботи на зовнішніх ринках, орієнтуватися на отримання оптимального ефекту. Виробляти практичні навички для реалізації дій експортера та імпортера в конкретних ситуаціях. Мати уявлення про структуру та функціонування зовнішньоекономічного комплексу України.

Студент повинен володіти сучасними методами аналізу ситуації на світових ринках, використовувати наявні методики оцінки конкурентного середовища, обґрунтовувати необхідність формування нових або реформування існуючих організаційних структур організації зовнішньоекономічної діяльності як на рівні підприємства, організації.

організація-ЗЕД

Студент повинен демонструвати здатність використовувати отримані в процесі навчання навички та вміння на практиці, проявляти постійну готовність до самоосвіти, розвитку творчого потенціалу.

Структура дисципліни:

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність: предмет і методологія.

Тема 2. Зовнішньоекономічна політика України як основа стратегії ЗЕД.

Тема 3. Види зовнішньоекономічної діяльності та їх характеристика.

Тема 4. Механізм державного управління ЗЕД. Організаційно-інституційна структура управління ЗЕД.

Тема 5. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

управління-ЗЕД

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Бутов Г.Н., Мальганова І.Г., Пудовик Є.М. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи магістерську з курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!