Роздрукувати сторінку

Облік зовнішньоекономічної діяльності, як навчальна дисципліна

« Назад

Облік зовнішньоекономічної діяльності – дисципліна, що вивчає порядок обліку і аудиту експортно - імпортних операцій, ліцензування і сертифікацію зовнішньоекономічної діяльності.

Мета вивчення дисципліни - формування у майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних навичок з організації та ведення підприємницької діяльності в галузі обліку та аудиту зовнішньоекономічної діяльності.

аудит-зовнішньоекономічної-діяльності

Завдання:

- придбання знань про організацію бухгалтерського і податкового обліку валютних операцій; про аудит зовнішньоекономічної діяльності як функції контролю в умовах ринкової економіки;

- вивчення правового і нормативного регулювання обліку та аудиту зовнішньоекономічної діяльності; основних етапів, техніки та технології проведення аудиторських перевірок; порядку збирання аудиторських доказів та оформлення робочої документації аудитора.

Облік і аудит зовнішньоекономічної діяльності відноситься до дисциплін варіативної частини основної освітньої програми.

Назва попередніх дисциплін, практик, на яких базується дана дисципліна:

1. Сучасні проблеми в економіці;

2. Планування та організація наукових досліджень;

3. Моделювання психолого–педагогічної діяльності.

економічна-наука

Вимоги до попередньої підготовки студентів:

-- Знати:

- закономірності функціонування сучасної економічної науки;

- специфіку сучасного етапу розвитку економічної науки;

- основні результати наукових досліджень.

-- Вміти:

- аналізувати варіанти рішень, що приймаються на макроекономічному рівні господарювання;

- ставити завдання в галузі методології економічної науки, готувати наукові статті.

-- Володіти:

- навичками організації та проведення наукових дискусій і міждисциплінарної взаємодії експертів;

- сучасними та інформаційними технологіями проведення наукових досліджень;

- здатністю розуміти сутність і значення інформації у розвитку сучасного інформаційного суспільства;

- усвідомлювати небезпеки і загрози, що виникають у цьому процесі, дотримуватися основні вимоги інформаційної безпеки, зокрема захисту державної таємниці стосовно області бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності;

- володіння основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації, наявність навичок роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією, здатність працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах, у тому числі з застосуванням програмних продуктів, орієнтованих на ведення бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій;

- володіння основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації, наявність навичок роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією, здатність працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах, у тому числі з застосуванням програмних продуктів, орієнтованих на ведення бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій;

- володіння основними методами захисту виробничого персоналу і населення від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих в області бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності.

Облік-зовнішньоекономічної-діяльності

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Кулініна Г.В., Шалашева Н.Т., Юшкова С.Д. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи магістерську з курсу «Облік зовнішньоекономічної діяльності» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!