Роздрукувати сторінку

Сучасні економічні теорії, як навчальна дисципліна

« Назад

Слово «економіка» (від грец. oikonomike) означає мистецтво ведення домашнього господарства, домоведення. Економіка — це та сукупність суспільних відносин, пов'язаних з виробництвом.

Курс «Сучасні економічні теорії» служить базою для безлічі інших економічних наук, тобто він вивчає основи і загальні принципи економіки.

економіка

Робоча програма «Сучасні економічні теорії» розроблена на підставі Державних освітніх стандартів і навчальних планів з спеціальностями вищої професійної освіти у цілях реалізації державних кваліфікаційних вимог, що пред'являються до бакалаврів менеджменту.

Програма курсу «Сучасні економічні теорії» дає системне уявлення про функціонування і розвиток економічної сфери суспільства, вводить загальні економічні поняття і уявлення, які в подальшому будуть використовуватися в спеціальних економічних і управлінських дисциплінах.

Мета: озброїти студента комплексом спеціалізованих знань, необхідних йому для вивчення загально-професійних і спеціальних дисциплін освітньої галузі "Економічна теорія".

Завданнями дисципліни є:

- навчання студентів теоретичним знанням про предмет економічної науки, її розділах, економічних системах та інститутах, громадських і приватних економічних благах;

- навчання студентів основним положенням мікро – і макроекономіки;

- навчання студентів основним положенням ринкової системи господарювання;

- навчання студентів основам теорій потреби і попиту, виробництва і пропозиції;

- навчання студентів основам ринкового механізму ціноутворення, встановлення ринкової рівноваги;

- навчання студентів аналізу ринків складної структури, основ споживчої поведінки, методів вивчення цінової та нецінової еластичності попиту і пропозиції;

- навчання студентів основам аналізу конкуренції і монополії;

- навчання студентів основам господарювання фірми в умовах досконалої та недосконалої конкуренції;

- навчання студентів основам підприємництва, менеджменту і маркетингу, ключовим економічним показникам, основ економічної ефективності;

- ознайомлення студентів з особливостями функціонування ринків факторів виробництва – ринками праці, капіталу, землі;

- ознайомлення студентів з основами макроекономіки, поняттям національної економіки та її структурою;

- ознайомлення студентів з основними макроекономічними явищами та процесами: інфляція, безробіття, циклічність, економічне зростання макроекономічна рівновага, державне регулювання, міжнародна інтеграція;

- ознайомлення студентів з основними макроекономічними показниками: ВВП, ВНП, ЧНП, національний дохід;

- ознайомлення студентів з основами світової економіки, міжнародними економічними відносинами, особливостями перехідної економіки, основами прикладної економіки;

- ознайомлення студентів з сучасним станом, структурою і тенденціями розвитку української економіки, основами перехідною економіки;

- освоїти закони, принципи і проблеми інституційних основ української економіки і підприємництва.

економічна-наука

Основні знання, необхідні для вивчення дисципліни формуються при вивченні дисциплін: історія Вітчизни, математика, інформатика, психологія, правознавство, іноземна мова.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- здатність оцінювати вплив макроекономічного середовища на функціонування організацій і органів державного і муніципального управління;

- розуміти основні мотиви і механізми прийняття рішень органами державного регулювання;

- здатність аналізувати поведінку споживачів економічних благ і формування попиту;

- знати економічні основи поведінки організацій, мати уявлення про різних структурах ринків і здатністю проводити аналіз конкурентного середовища галузі.

Сучасні-економічні-теорії

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Чепурин М. Н., Бункіна М. К., Семенов В. А. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Сучасні економічні теорії» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!