Роздрукувати сторінку

Маркетинг в кредитних установах, як навчальна дисципліна

« Назад

Маркетинг – це цілий комплекс взаємопов'язаних дій, який спрямований на зростання та підтримання попиту на товар або послугу. Крім цього, маркетинг може просувати фірму в цілому. Щоправда, це визначення стосується лише комерційних підприємств. Крім всього цього, маркетингові заходи можуть бути спрямовані на підвищення статусу людини в суспільстві (маркетинг особистості), на залучення туристів у місто (маркетинг місцевості) та ін.

У бізнесі актуальні всі маркетингові заходи, які мають одну кінцеву мету – сприяти прибутку фірми.

Маркетинг-в-кредитних-установах

Мета дисципліни - дати знання теорії і практики сучасних маркетингових технологій стосовно до діяльності фінансово-кредитного інституту та навички реалізації найважливіших функцій банківського маркетингу як складової частини менеджменту фінансово-кредитного інституту.

Завдання дисципліни:

– оволодіти знаннями в області маркетингу, фінансово-кредитного інституту;

− вивчити структуру та особливості функціонування ринків банківських та фінансових послуг, особливості формування організаційної структури управління маркетингом у фінансово-кредитному інституті, підсистеми комплексу маркетингу фінансово-кредитного інституту, основні правила ведення рекламної компанії у фінансово-кредитному інституті;

− навчитися розробляти маркетингову стратегію фінансово-кредитного інституту, вибирати найбільш вигідних для фінансово-кредитного інституту клієнтів, розраховувати економічну вигоду від залучення нових клієнтів на обслуговування у фінансово-кредитний інститут;

− оволодіти навичками складання плану маркетингу і прогнозування попиту на банківські послуги, рекламної справи.

Дисципліна «Маркетинг в кредитних установах» є обов'язковою дисципліною. До початку вивчення курсу студенти повинні знати основи економічної теорії, банківської справи та економічної статистики. В рамках вивчення дисципліни розглядаються питання, як загального, так і досить спеціалізованого характеру, що дозволяє органічно пов'язати даний курс з такими дисциплінами, як «Аналіз та актуальні проблеми фінансових ринків», «Актуальні проблеми фінансового менеджменту», «Сучасні стратегії розвитку грошово-кредитних відносин» та іншими дисциплінами напряму підготовки «Економіка».

маркетингові-технології

Попередні компетенції перед вивченням даної дисципліни є:

-- Знання:

- сучасних концепцій маркетингу і результати їх апробації на українському та інших зростаючих ринках капіталу;

- основних економічних проблем в області управління фінансами та можливості сучасних наукових засобів їхнього аналізу і рішення;

- основних інновацій в управлінні компаніями і банками, спрямовані на їх досягнення стратегічної та фінансової стійкості;

- особливості діяльності міжнародних компаній в умовах фінансової глобалізації.

-- Володіння:

- основними підходами до оцінки ефективності діяльності фінансово-кредитних інститутів;

- навичками розробки варіантів рішень в управлінні фінансами та обґрунтовувати їх вибір;

- методологією та інструментарієм економічного і статистичного аналізу для розробки і реалізації маркетингової політики в умовах глобальної трансформації фінансових ринків і переходу до функціонування економіки в умовах сучасних політичних ризиків;

- навичками організації самостійної науково-дослідної діяльності, що вимагають широкої освіти в сучасній економіці.

-- Вміти:

- використовувати інноваційні методи сучасного аналізу економічних рішень (про вартість ресурсів, вибір інвестицій, виплати інвесторам, оцінки ризиків в управлінні грошовими потоками в фінансово-кредитних інститутах);

- розробляти алгоритм проведення аналізу зміни в динаміці і тенденції міжнародних фінансових ринків;

- застосовувати отримані знання в реальних практичних ситуаціях.

У результаті освоєння дисципліни мають бути сформовані наступні загальнокультурні, загальнопрофесійні і професійні компетенції:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;

- готовністю до саморозвитку, самореалізації, використання творчого потенціалу.

управління-маркетингом

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Ліпсіс І.В., Масленченков Ю.С., Хабаров В.І., Жабров, В.В. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Маркетинг в кредитних установах» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!