Роздрукувати сторінку

Організація обліку, як навчальна дисципліна

« Назад

Організація бухгалтерського обліку, як система правил здійснення обліку і контролю на підприємстві, в країні і в світі знаходиться в безпосередній залежності від рівня економічного розвитку суспільства, що впливає на зміст і методи ведення бізнесу, а через них і на інформацію для зовнішнього і внутрішнього управління.

Процеси глобалізації у сфері бізнесу, науково-технічний прогрес в засобах комунікації і зв'язку істотно впливають на перспективи, організацію та здійснення бухгалтерського обліку і формування облікових професій.

бухгалтерський-облік

Поки існують власники, інвестори, кредитори з одного боку, і найманий персонал, включаючи менеджерів усіх рівнів – з іншого, буде необхідна системно організаційна звітно-облікова інформація для контролю їх взаємовідносин, яка неможлива без бухгалтерського обліку, в тому числі і на найвищому технічному рівні. Корінні ринкові перетворення економіки, впровадження сучасних методів управління, широке використання інформаційних технологій висувають до бухгалтерської професії ряд нових вимог.

Одна з головних полягає у необхідності творчого підходу до змісту і методів ведення бухгалтерського обліку, визначенні індивідуальної для кожного підприємства (організації) облікової політики, контроль за дотриманням єдиних нормативних приписів по веденню бухгалтерського обліку, посилення орієнтації бухгалтерського обліку на задоволення потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів, запобігання негативних результатів господарської діяльності підприємства і виявлення резервів забезпечення його стійкості. Авторитет цієї професії зростає, вона вимагає спеціальних знань, відповідної освіти, цінується стаж роботи за спеціальністю.

Дисципліна «Організація обліку» – це узагальнюючий курс, який завершує навчання з обліково-аудиторських дисциплін. В ньому на досить високому теоретичному рівні і з певною практичною спрямованістю, з урахуванням раніше отриманих студентами знань викладається свого роду синтезована дисципліна.

Організація-обліку

Курс прагне по можливості уникати повторення того, що студенти повинні знати до моменту вивчення даної дисципліни. Під час вивчення «Організації обліку» особливу увагу звернено на взаємозв'язок економічних, правових, управлінських і організаційно-технічних аспектів бухгалтерської професії. Техніка і технологія її реалізації розкрита в розділах, присвячених документації, діяльності бухгалтера на різних етапах життєвого циклу підприємства, етичних аспектів роботи бухгалтерського колективу.

Мета курсу допомогти студентам у набутті знань, необхідних для здійснення керівництва бухгалтерським обліком, а саме безпосередньо обліково-контрольними процесами, їх забезпеченням і працею виконавців.

Завданням вивчення дисципліни «Організація обліку» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців бухгалтерського обліку та аудиту.

В процесі вивчення курсу студенти повинні знати:

- об'єкти і засоби організації облікової політики;

- правила документування фактів господарської діяльності, документообігу та його контролю;

- особливості організації бухгалтерського процесу в умовах корпорацій і функціонування автоматизованих систем обробки інформації;

- принципи і правила формування бухгалтерського колективу;

- організації робочих місць.

організація-бухгалтерського-обліку

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: І. В. Бешуля, О. В. Сидюк, Н. І. Попова, Н. В. Дутова та ін.

Отже, якщо Вам необхідно придбати курсову роботу чи тези з курсу «Організація обліку» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!