Роздрукувати сторінку

Банківська звітність, як навчальна дисципліна

« Назад

Банківська звітність — це єдина система кількісних характеристик і показників, що відбивають фінансове і майнове становище кредитної організації та підсумки її роботи на звітну дачу.

Важливими завданнями банківської звітності є:

- формування легальної, правдивої та змістовної інформації про роботу кредитної організації;

- докладне, повне і достовірне відображення і аналіз всіх банківських операцій;

- виявлення внутрішньогосподарських резервів для забезпечення фінансової стійкості кредитної організації.

аналіз-банківської-звітності

Курс «Банківська звітність» необхідний студентам для набуття теоретичних і практичних знань в області оцінки діяльності комерційного банку, оцінки ефективності управління банком, проведення банком процентної політики на базі аналізу звітності банку. По закінченні вивчення курсу студенти повинні оволодіти методикою аналізу банківської звітності та вміти застосовувати отримані навички на практиці.

Програма курсу розроблена на основі сучасної теорії банківського аналізу, нормативних документах Центрального Банку останнього часу і практиці роботи банків.

Дисципліна призначена для студентів, які мають базові економічні знання з економічної теорії, теорії фінансів, банківської справи, банківського менеджменту, статистики, вищої математики.

Відповідно з призначенням основною метою дисципліни є ознайомлення студентів з основними поняттями та категоріями, пов'язаними з управлінням кредитною організацією, а також оволодіння ними науковими і практичними знаннями в галузі управління активами і пасивами банків та банківськими ризиками. Виходячи з мети, у процесі вивчення дисципліни «Банківська звітність» вирішуються наступні завдання:

- дати необхідні сучасні базові теоретичні знання з аналізу банківської звітності;

- ознайомити студентів з основними методами проведення аналізу банківської звітності;

- вивчити основні елементи та методи аналізу активних і пасивних операцій банку;

- оволодіти знаннями в області проведення аналізу рентабельності та ліквідності банку;

- ознайомити студентів з основними документами Центрального Банку, що регламентують проведення аналізу банківської звітності.

Банківська-звітність

По закінченню вивчення дисципліни «Банківська звітність» студент повинен:

- добре знати звітність комерційного банку;

- знати основні регламентуючі документи Банку з даного питання і вміти їх застосовувати на практиці;

- освоїти основні методики аналізу, що застосовуються в комерційних банках;

- вміти грамотно використовувати отримані знання в практичній роботі.

Форми контролю з дисципліни:

Підсумковий контроль. Для контролю засвоєння даної дисципліни навчальним планом передбачено: виставлення підсумкової оцінки у вигляді набраної за час вивчення дисципліни кількості балів.

Поточний контроль. Протягом періоду навчання студенти вирішують завдання на семінарах, роблять доповіді, пишуть реферати. Результати виконання цих робіт є підставою для виставлення оцінок підсумкового контролю.

діяльність-комерційного-банку

Свою увагу становленню та розвитку предмету приділяли такі науковці: Вєшкін Ю.Г., Авагян Г.Л., Вешкин Ю.Г., Авагян Г.Л., Бабченко Т.Н. та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Банківська звітність» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!