Роздрукувати сторінку

Економічна теорія, як навчальна дисципліна

« Назад

Економічна теорія – це суспільна наука, яка досліджує економічну сторону життя суспільства. Це історична наука; вона формується разом з людським суспільством.

Мета курсу – оволодіти загальним уявленням про особливості поведінки економічних суб'єктів та механізм функціонування економіки на мікро - та макрорівні.

Економічна-теорія

Завдання предмету «Економічна теорія»:

- теоретичне оволодіння студентами сучасних економічних концепцій і моделей;

- придбання студентами практичних умінь аналізу ситуацій на певних ринках товарів і ресурсів, руху рівня цін і грошової маси;

- виявлення проблемних ситуацій на мікро - та макроекономічному рівні;

- розгляд формування та еволюції сучасної економічної думки.

Курс «Економічна теорія» адресована студентам, які здобувають освіту за напрямом «Менеджмент організації», входить у базову частину і належить до гуманітарного, соціального та економічного циклу. Економічна теорія є функціональною складовою структури економічних наук і являє собою фундаментальну дисципліну, формуючу базу для вивчення різних напрямів теоретичної і прикладної економіки, а саме, світової економіки, менеджменту, маркетингу, державних і муніципальних фінансів, статистики та інших предметів.

економічні-суб’єкти

Процес опанування предмету направлений на становлення загальнокультурних та професійних компетенцій:

- володіння знаннями законів розвитку природи, суспільства, мислення і вміння використовувати ці знання у професійній роботі;

- вміння проводити аналіз і оцінку соціально важливих явищ, подій, процесів;

- володіння головними методами кількісного аналізу і моделювання, теоретичного та експериментального дослідження;

- спроможність представляти результати своєї діяльності для інших фахівців, відстоювати свої позиції у професійному середовищі, знаходити компромісні та альтернативні рішення;

- уміння виявляти проблеми, окреслювати цілі, оцінювати альтернативи, вибирати оптимальний варіант рішення, проводити оцінку результатів і наслідків прийнятого управлінського рішення;

- спроможність використовувати адекватні інструменти та технології регулюючого впливу при реалізації управлінського рішення;

- уміння оцінювати співвідношення планованого результату та ресурсів, які затрачаються;

- вміння окреслювати соціальні, політичні, економічні закономірності і тенденції.

У підсумку оволодіння курсу студенти повинні:

-- знати:

- головні теоретичні принципи та ключові концепції всіх розділів дисципліни;

-- вміти:

- застосовувати методи економічної науки в своїй професійній і організаційно-соціальній роботі;

-- володіти:

- категоріальним апаратом мікро - і макроекономіки на рівні розуміння і вільного відтворення.

мікро-і-макроекономіка

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Гальперін В. М., Ігнатьєв С. М., Моргунов В. І та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Економічна теорія» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову чи магістерську роботу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!