Роздрукувати сторінку

Корпоративна соціальна відповідальність, як навчальна дисципліна

« Назад

"Корпоративна соціальна відповідальність" (КСВ) є однією з базових наукових дисциплін для студентів за спеціальністю "Менеджмент". Актуальність дисципліни пов'язана з тим, що в даний час у світовому економічному просторі посилилася увага до проблем соціально відповідальної поведінки бізнесу, як в теоретичному, так і в практичному аспектах.

У багатьох країнах світу відносини між органами державної влади, бізнесом і суспільством є потужним джерелом зростання добробуту учасників економічних відносин, вирішення соціальних проблем і стабільності суспільства. Компанії, щоб забезпечити конкурентоспроможність, намагаються підтримувати ділову репутацію та покращувати свій імідж шляхом реалізації принципів соціальної відповідальності у бізнесі.

Корпоративна-соціальна-відповідальність

При вивченні даної дисципліни розглядаються основні напрями соціальної політики корпорацій: забезпечення зайнятості, мотивація, охорона праці, соціальний захист працівників підприємства, а також такі питання як взаємовідносини держави, бізнесу і суспільства, питання соціального захисту населення, екологічної захисту, сучасні програми і інструменти реалізації КСВ, міжнародна практика КСВ та ін.

Ціллю дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» є освоєння студентами концепції соціально відповідального бізнесу.

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення наступних задач:

- набуття знань з теорії корпоративної соціальної відповідальності;

- ознайомлення з досвідом соціальної участі бізнесу в Україні і за кордоном;

- освоєння підходів, що дозволяють оцінити ефективність корпоративних соціальних програм;

- набуття вмінь аналізувати типові нефінансові звіти;

- підприємств і знайомство з їх структурою.

Для освоєння дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» студенти використовують знання, вміння, готовність, сформовані під час вивчення наступних дисциплін: «Економічна теорія», «Основи менеджменту», «Маркетинг», «Соціально-економічна статистика», «Безпека життєдіяльності».

Дисципліна «Корпоративна соціальна відповідальність» є попередньою для вивчення наступних дисциплін: «Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності малого підприємства», «Планування діяльності малого підприємства», «Економіка малого бізнесу», «Бізнес-планування», «Управління людськими ресурсами», «Стратегічний менеджмент», «Ділові комунікації», «Управління якістю».

соціальні-програми

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- здатність аналізувати соціальні проблеми і процеси з позиції соціальної відповідальності;

- здатність враховувати наслідки управлінських рішень і дій з позиції соціальної відповідальності;

- здатність враховувати аспекти корпоративної соціальної відповідальності при розробці і реалізації стратегії організації;

- здатність оцінювати вплив макроекономічного середовища на функціонування організації з позицій концепції КСВ;

- здатність оцінювати економічні та соціальні умови здійснення підприємницької діяльності з позицій концепції КСВ;

- здатність брати участь з позицій концепції КСВ в розробці маркетингової стратегії організацій, планувати і здійснювати заходи, спрямовані на її реалізацію і контролювати їх виконання;

- здатність оцінювати економічні та соціальні умови здійснення підприємницької діяльності в умовах зміни зовнішнього середовища з позицій концепції КСВ;

- здатність брати участь у розробці соціальної політики організації;

- здатність брати участь у розробці та реалізації проектів соціальних інвестицій;

- здатність брати участь у складанні соціальних звітів організації;

- здатність брати участь в оцінці ефективності соціально-економічних проектів і програм організації з позиції концепції КСВ.

соціально-відповідальна-поведінка

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Баранов А.В. Зубаревич Н.В., Благов Ю.Е. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи магістерську з курсу «Корпоративна соціальна відповідальність» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!