Роздрукувати сторінку

Державний фінансовий контроль, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Державний фінансовий контроль» входить в перелік дисциплін за вибором основної професійної освітньої програми вищої освіти.

Метою дисципліни є отримання студентами глибоких знань методологічних аспектів контрольної діяльності в процесі управління державними і муніципальними фінансами, законодавчих і нормативних актів, пов'язаних з функціонуванням фінансової системи України.

Державний-фінансовий-контроль

Вивчення дисципліни будується з урахуванням основних тенденцій розвитку системи державного фінансового контролю, що дозволяє забезпечити виконання основної мети викладання, а саме: виробити у студентів вміння застосовувати базові методи контролю на практиці, використовувати аналітичні прийоми виявлення та попередження фінансових правопорушень, формулювати пропозиції по вдосконаленню організації і проведення контрольних заходів з урахуванням закономірностей розвитку економіки і соціальної сфери держави.

Зміст дисципліни «Державний фінансовий контроль» є логічним продовженням змісту дисциплін базового циклу «Фінанси», «Бюджетна система», «Фінанси бюджетних організацій» і служить основою для освоєння дисципліни «Короткострокова і довгострокова фінансова політика».

управління-державними-і-муніципальними-фінансами

Завдання навчальної дисципліни «Державний фінансовий контроль»:

- підготувати фахівців, які знають теоретичні аспекти фінансового контролю, його зміст принципи та елементи, пов'язувати і тенденції податкової політики, її зміст із станом економіки;

- озброїти студентів знаннями методики проведення перевірок дотримання податкового, валютного, бюджетного законодавства, перевірок виконання кошторисів бюджетних установ;

- прищепити студентам вміння самостійно працювати з законодавчими актами, постановами Уряду, нормативними та інструктивними документами, літературними джерелами;

- навчити студентів складати акт (підсумковий документ) про результати перевірки (ревізії), робити висновки про виявлені порушення та напрямки їх усунення, давати об'єктивну оцінку стану фінансово-господарської діяльності організацій і установ, що отримують бюджетне фінансування;

- робити самостійні висновки з наявних конкретних практичних матеріалів та розробляти пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення роботи органів державного фінансового контролю.

Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідно для вивчення дисципліни «Державний фінансовий контроль»:

- «Фінанси»;

- «Бюджет і бюджетна система України»;

- «Фінанси бюджетних установ»;

- «Теорія бухгалтерського обліку»;

- «Бюджетний облік і звітність»;

- «Казначейська система виконання бюджету».

Студенти при вивченні курсу «Державний фінансовий контроль» повинні володіти наступними компетенція ми:

- здатністю аналізувати та інтерпретувати фінансову, бухгалтерську та іншу інформацію, що міститься у звітності підприємств різних форм власності, організацій, відомств і т.д. і використовувати отримані відомості для прийняття управлінських рішень;

- здатністю розраховувати показники проектів бюджетів бюджетної системи України, забезпечувати їх виконання і контроль, складати бюджетні кошториси казенних установ і плани фінансово-господарської діяльності бюджетних і автономних установ.

фінансова-система

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Д.А. Реміханова, Поляка Г.Б., Бочарова С.Н. та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Державний фінансовий контроль» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову роботу чи виконати презентацію до неї.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!