Роздрукувати сторінку

Адміністративний менеджмент, як навчальна дисципліна

« Назад

Адміністративний менеджмент – це діяльність по управлінню колективом, спрямована на вирішення зовнішніх завдань і створення найкращих умов для цього.

Дисципліна «Адміністративний менеджмент» відноситься до спеціальних дисциплін.

адміністративна-служба

Вивчення даної дисципліни ставить завдань формування у майбутніх фахівців ціннісних орієнтирів, відповідних сучасної цивілізації, освоєння ними теорії та практики державного управління.

В її сферу входить вивчення питань:

1. Предмет, завдання і актуальність курсу «Адміністративний менеджмент».

2. Сучасний стан адміністративного менеджменту.

3. Організація та функціонування адміністративної служби.

4. Системно-структурний аналіз адміністративного менеджменту.

5. Організаційні принципи адміністративного менеджменту.

6. Адміністративно-політична еліта в системі владних відносин.

7. Принципи формування державного апарату.

8. Сучасні оцінки якості кандидатів на державну службу.

9. Джерела формування кадрового складу державної служби.

10. Методи оцінки управлінського персоналу використовуються на практиці.

11. Адміністративний менеджмент як організаційний інститут.

12. Посади державної служби.

13. Типологія державних посад.

14. Статус місцевої адміністрації (району, міста, села і т. д.)

15. Планування і розвиток кар'єри адміністративного службовця.

16. Система управління кар'єрою адміністративного службовця.

17. Виявлення адміністративних службовців з лідерським потенціалом і технології їх посадового зростання.

Адміністративний-менеджмент

Метою вивчення дисципліни є:

- формування у студентів наукового подання у сфері адміністративного управління;

- освоєння студентами загальнотеоретичних положень управління адміністрування;

- навчити студентів досліджувати проблеми на основі осмислення світової практики адміністрування, зорієнтованого на інтереси держави.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- допомогти майбутнім фахівцям не тільки освоїти теоретичні знання в галузі адміністративного менеджменту, але і застосовувати їх допомогою вітчизняного і закордонного досвіду ефективного управління з допомогою кадрів, здатних керувати діяльністю у цій галузі;

- навчити студентів здійснювати адміністративне управління підприємствами в напрямку інтересів споживача.

Використання інноваційних та інтерактивних технологій навчання: слайди презентації з використанням інтерактивної дошки, проведення круглих столів, (дискусій, тренінгів, мозкових штурмів тощо).

У результаті освоєння дисципліни «Адміністративний менеджмент» студент повинен:

-- Мати уявлення про:

- про адміністративний менеджмент як вид професійної діяльності;

- про різні моделі менеджменту в сучасному світі;

- про методи управління, і вміння вирішувати практичні питання, стратегічного менеджменту, застосовувати для адміністрування підприємств;

- про проблеми осмислення світової практики адміністративного менеджменту, що орієнтується на інтереси споживача.

-- Знати:

- сучасну технологію і методологію управління представлення і забезпечення сучасного менеджменту;

- основні напрями адміністративного менеджменту їх ознаки і типи;

- сучасне програмне забезпечення в області адміністрування підприємств.

-- Вміти:

- застосовувати адміністративний інструментарій управління, використовувати набуті теоретичні знання та навички на практиці;

- використовувати сучасні управлінські процеси, що відбуваються в органах державної влади;

- застосовувати організаційний інструментарій управління і набуті знання і навички на практиці;

- використовувати сучасні методи управління.

-- Володіти:

- історією розвитку адміністративного менеджменту;

- концепцією управління адміністрування;

- управлінням системою державною службою;

- інформаційним процесом державного управління.

державна-служба

Цікавим є те, що в сучасних умовах зростають вимоги до адміністративного менеджменту що проявляється в посиленні уваги до підвищення ефективності. Останнє можливе шляхом раціональних управлінських рішень на всіх рівнях управління.

Свою увагу становленню курсу «Адміністративний менеджмент» приділяли такі науковці: Воловська Н.М., Генкін Б.М., Адамчук В.В.

Отже, якщо Ви вивчаєте курс «Адміністративний менеджмент» і Вам потрібна допомога при написанні студентських робіт, звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Команда висококваліфікованих фахівців Вам з радістю прийдуть на допомогу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!