Роздрукувати сторінку

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, як навчальна дисципліна

« Назад

Облік — це цілеспрямована діяльність людей, в ході якої вони отримують інформацію про конкретні об'єкти і процеси матеріального світу. Ці процеси можуть стосуватися господарських, соціальних, політичних, культурних та інших сторін діяльності людини, тому система обліку в будь-якій країні включає облік господарських подій і фактів, або господарський облік (облік операцій купівлі-продажу, постачання, виробництва, реалізації тощо); врахування соціальних фактів (облік чисельності населення, забезпеченість житлом тощо); облік політичних фактів (кількість політичних партій, склад і чисельність парламенту тощо); облік культурних фактів (кількість театрів, акторів і т. д.) та інших об'єктів і процесів.

Історія обліку налічує майже шість тисяч років. Своїм виникненням він зобов'язаний господарській діяльності людини. Спочатку це була проста уніграфічна бухгалтерія, де поступово змінювалися об'єкти і методи господарського обліку.

Бухгалтерський-облік-в-управлінні-підприємством

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством – курс, який призначений для студентів економічних напрямків навчання.

Цілі вивчення курсу «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством»:

- формування у студентів системи знань про способи реєстрації, систематизації та узагальнення інформації про господарську діяльність підприємства в системі бухгалтерського обліку;

- навчання здатності мислити економічними, бухгалтерськими категоріями з необхідним рівнем абстракцій і узагальнень;

- придбання студентами практичних навичок застосування спеціальних прийомів обліку (елементів методу бухгалтерського обліку) для здійснення процедури «ручного» - паперового обліку;

- формування звички працювати з нормативно-законодавчими документами, для забезпечення правового статусу своєї професійної бухгалтерської діяльності.

облік-на-підприємстві

Основними завданнями курсу є:

- розгляд бухгалтерського обліку як науки, а також як основного джерела достовірної інформації, необхідної для успішного управління підприємством та ділового співробітництва за його межами;

- отримання методологічного уявлення про роль і значення бухгалтерського обліку в умовах переходу до ринку;

- оволодіння теоретичними і практичними основами організації облікового процесу на підприємствах, незалежно від відомчої належності, форм власності, організаційно-виробничих структур і видів діяльності;

- ознайомлення з порядком ведення записів в первинних документах; з правилами систематизації первинної інформації в системі рахунків бухгалтерського обліку, з технологією обробки облікової інформації, а також з існуючими формами бухгалтерського обліку.

Дисципліна є обов'язковою у навчальному плані підготовки студентів спеціальності «Облік і аудит». Методика викладання курсу передбачає:

- широке застосування опорних конспектів в інформативних лекціях курсу;

- проведення практичних занять з використанням, так званих, робочих зошитів, сформованих у традиційному паперовому виконанні або в електронному вигляді;

- активне використання комп'ютерних спеціалізованих інформаційно-пошукових систем для забезпечення процесу навчання актуальної нормативно-довідковою інформацією і формування професійної звички бухгалтерів працювати з такого роду програмними пакетами;

- виконання певної частини самостійної роботи з використанням комп'ютерного тренінгу.

обліковий-процес

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Астахов В.П., Головізіна А.Т., Архіпова О.І. та ін.

Отже, якщо Ви вивчаєте курс «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» і Вам терміново потрібно виконати будь-яку письмову роботу на задану тему, а часу у Вас бракує, ми завжди прийдемо на допомогу. Компанія ІЦ "KURSOVIKS" швидко та за помірну плату виконає всі замовлення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!