Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з економічних дисциплін

База готових робіт з економічного напряму. Тут Ви точно знайдете свою роботу

Всі готові роботи з економічних дисциплін можна знайти тут:

Список предметів із всіх економічних дисциплін:

 1. Автоматизація обліку

 2. Автоматизація обліку банківських установ

 3. Аграрна політика
 4. Адміністративний менеджмент

 5. Адміністрування податків

 6. Актуальні проблеми міжнародної торгівлі

 7. Аналіз банківської діяльності

 8. Аналіз господарської діяльності

 9. Аналіз національної економіки
 10. Аналіз та моделювання економічних ризиків

 11. Аналіз фінансово-господарської діяльності митних органів

 12. Аналіз фінансово-господарчої діяльності підприємств

 13. Аналіз фінансової звітності
 14. Антикризове управління

 15. Антикризове управління в організаціях сфери послуг

 16. Антикризове управління підприємством

 17. Аудит

 18. Банківська звітність

 19. Банківська справа

 20. Банківські операції

 21. Бізнес-планування

 22. Бізнес-аналітика

 23. Біосоціальна економіка
 24. Бренд-менеджмент

 25. Бухгалтерський облік

 26. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

 27. Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках

 28. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банку

 29. Бюджетна система

 30. Бюджетний менеджмент

 31. Виробничий маркетинг

 32. Внутрішній аудит в банку

 33. Внутрішній контроль

 34. Вступ в мале підприємництво

 35. Глобальна економіка

 36. Гроші та кредит

 37. Державне і регіональне управління

 38. Державне регулювання

 39. Державний фінансовий контроль

 40. Державні фінанси

 41. Дослідження міжнародних ринків
 42. Економіка

 43. Економіка і організація інноваційної діяльності

 44. Економіка і фінанси підприємства

 45. Економіка міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності

 46. Економіка підприємств АПК

 47. Економіка підприємства

 48. Економіка праці та соціально-трудові відносини

 49. Економіка та бізнес

 50. Економіка та організаційна діяльність об'єднань підприємств

 51. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства
 52. Економіка та організація інформаційного бізнесу

 53. Економіка та планування виробництва

 54. Економіка та управління національним господарством

 55. Економіко-математичне моделювання

 56. Економіко-математичні методи та моделі (Економетрія та Економетрика)

 57. Економічна безпека

 58. Економічна безпека підприємства

 59. Економічна діагностика

 60. Економічна оцінка інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства

 61. Економічна статистика

 62. Економічна теорія

 63. Економічне управління підприємством

 64. Економічний аналіз

 65. Європейські стандарти оподаткування для України

 66. Звітність підприємств

 67. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД)

 68. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) та її оподаткування

 69. Інвестиційні інструменти управління проектами

 70. Інвестиції та інвестиційний аналіз

 71. Інвестиції та інвестування

 72. Інвестиційне проектування
 73. Інжиніринг

 74. Інноваційний менеджмент

 75. Інноваційний розвиток підприємства

 76. Інтеграційні процеси в економіці

 77. Інформаційний бізнес

 78. Інформаційний менеджмент
 79. Інформаційні системи в економіці

 80. Інформаційні системи в оподаткуванні
 81. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті

 82. Інформаційні системи і технології обліку
 83. Інформаційні системи і технології на підприємстві

 84. Інформаційні технології в менеджменті

 85. Інфраструктура товарного ринку

 86. Історія економіки та економічної думки

 87. Історія управлінської думки

 88. Комерційна діяльність підприємства

 89. Конкурентна політика держави

 90. Конкурентоспроможність підприємства

 91. Контролінг

 92. Контроль і ревізія

 93. Короткострокова фінансова політика

 94. Корпоративна соціальна відповідальність

 95. Корпоративне управління

 96. Корпоративні фінанси
 97. Логістика

 98. Логістика виробництва
 99. Макроекономіка

 100. Малий бізнес

 101. Маркетинг

 102. Маркетинг в кредитних установах

 103. Маркетинг комерційних послуг

 104. Маркетинг послуг

 105. Маркетингові дослідження

 106. Математика для економістів

 107. Математичні моделі трансформаційної економіки

 108. Менеджмент

 109. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

 110. Менеджмент малого бізнесу

 111. Менеджмент організацій

 112. Менеджмент організацій та адміністрування

 113. Менеджмент персоналу

 114. Менеджмент у державному управлінні

 115. Метод прийняття управлінських рішень

 116. Митна безпека

 117. Митно-тарифне регулювання

 118. Міжнародна економіка

 119. Міжнародна економічна діяльність

 120. Міжнародна інвестиційна діяльність

 121. Міжнародна торгівля

 122. Міжнародний бізнес

 123. Міжнародний економічний аналіз

 124. Міжнародний маркетинг

 125. Міжнародний менеджмент
 126. Міжнародний промисловий маркетинг

 127. Міжнародні економічні відносини

 128. Міжнародні комерційні контракти

 129. Міжнародні стандарти аудиту

 130. Міжнародні стандарти фінансової звітності

 131. Міжнародні стратегії економічного розвитку

 132. Міжнародні фінанси

 133. Мікроекономіка

 134. Мікроекономічні теорії виробництва

 135. Моделі управління ризиком

 136. Мотивація персоналу

 137. Муніципальне управління

 138. Національна економіка

 139. Непродовольчі товари

 140. Облiк в зарубiжних країнах

 141. Облік в комерційних банках

 142. Облік зовнішньоекономічної діяльності

 143. Облік і аудит

 144. Облік і аудит в банках

 145. Облік і звітність за міжнародними стандартами
 146. Облік на підприємствах малого бізнесу

 147. Облік у галузях економіки

 148. Операційний менеджмент

 149. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності

 150. Оподаткування суб’єктів господарювання

 151. Оподаткування фінансових установ

 152. Організаційна поведінка

 153. Організаційне проектування підприємства

 154. Організаційний менеджмент
 155. Організація виробництва

 156. Організація і планування виробництва в АПК
 157. Організація митного контролю

 158. Організація обліку

 159. Організація обліку, контролю та аналізу
 160. Організація обслуговування

 161. Організація та нормування праці

 162. Основи інноваційно-інвестиційної діяльності

 163. Основи креативної економіки

 164. Основи підприємницької діяльності

 165. Основи стандартизації, метрології та управління якістю

 166. Основи фінансової грамотності

 167. Оцінка ефективності інвестиційного проекту

 168. Оцінка вартості бізнесу

 169. Оцінювання бізнесу

 170. Підприємництво і бізнес-культура

 171. Планування грошових потоків

 172. Планування і контроль на підприємстві

 173. Планування і контроль фінансів

 174. Планування комерційної діяльності

 175. Поведінка споживачів

 176. Податкова система

 177. Податкова система України

 178. Податковий контроль та аудит

 179. Податковий менеджмент

 180. Податковий облік і звітність

 181. Політична економія (Політекономія)

 182. Потенціал і розвиток підприємства

 183. Похідні фінансові інструменти
 184. Прикладна економіка

 185. Проблеми комплексного розвитку територій
 186. Провайдинг інновацій

 187. Прогнозування та макроекономічне планування

 188. Проектний аналіз

 189. Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства
 190. Промисловий маркетинг

 191. Просторова організація економіки

 192. Регіональна економіка

 193. Регіонально-просторовий розвиток економіки

 194. Регулювання міжнародних економічних відносин

 195. Рекламний менеджмент

 196. Ресторанно-гостинний бізнес

 197. Ризик-менеджмент

 198. Ризикологія

 199. Ринкова інфраструктура

 200. Ринкові дослідження

 201. Ринок фінансових послуг

 202. Ринок цінних паперів

 203. Розвиток персоналу

 204. Розміщення продуктивних сил

 205. Самоменеджмент

 206. Світові школи фінансового менеджменту

 207. Складське господарство

 208. Соціальна відповідальність

 209. Соціальна економіка

 210. Соціально-економічна безпека підприємства

 211. Соціально-економічний розвиток регіону

 212. Соціологія економіки

 213. Соціологія організацій

 214. Стратегічне управління

 215. Стратегічний аналіз

 216. Стратегічний менеджмент

 217. Стратегія підприємства

 218. Сучасні економічні теорії

 219. Теорія менеджменту

 220. Теорія організації

 221. Теорія сталого розвитку та соціальні аспекти

 222. Теорія управління
 223. Товарознавство

 224. Товарознавча експертиза

 225. Торгова політика та комерційна дипломатія

 226. Управління активами підприємства

 227. Управління вартістю підприємства

 228. Управління витратами

 229. Управління грошовими потоками підприємства

 230. Управління зайнятістю

 231. Управління інноваціями

 232. Управління капіталом підприємства

 233. Управління людськими ресурсами
 234. Управління персоналом

 235. Управління підприємством

 236. Управління фінансовою санацією підприємства

 237. Управління якістю

 238. Управлінська результативність в міжнародному бізнесі

 239. Управлінський облік

 240. Філософія бізнесу

 241. Фінанси

 242. Фінанси і кредит
 243. Фінанси підприємств

 244. Фінансовий аналіз

 245. Фінансовий і валютний дилинг

 246. Фінансовий менеджмент

 247. Фінансовий облік

 248. Фінансовий ринок

 249. Фондовий ринок

 250. Ціноутворення