Роздрукувати сторінку

Адміністрування мережевих ресурсів як навчальна дисципліна

« Назад

Адміністрування мережевих ресурсів – це забезпечення безперебійної роботи серверів, організація мережевої безпеки та приведення мережевих ресурсів у відповідність з їх цілями.

Дисципліна Адміністрування мережевих ресурсів дає студентам знання в області розв’язання комплексу задач з управління роботою комп’ютерами, мережевими ресурсами та іншими мережевими пристроями, захистом даних, доступом до ресурсів, встановленням та оновленням системного та прикладного програмного забезпечення.

мережева безпека, програмне забезпечення

Предмет дисципліни Адміністрування мережевих ресурсів становлять загальні особливості здійснення адміністрування мережевих ресурсів та функціонування комп’ютерних мереж. Об’єктом дисциплін Адміністрування мережевих ресурсів являється базова сукупність понять і знань.

Метою вивчення курсу Адміністрування мережевих ресурсів являється отримання знань та формування компетентностей, необхідних для самостійної організації мережевих комплексів, адміністрування мережевих систем та ресурсів.

Завданнями курсу Адміністрування мережевих ресурсів є:

- набуття знань, вмінь та навичок які дозволяють працювати з комп’ютерними мережами, обслуговуванням комп’ютерних мереж та комунікаційним обладнанням;

- набуття вмінь щодо усунення можливих помилок в роботі комп’ютерних систем та мереж;

- оволодіння вміннями щодо установки та налаштування системного програмного забезпечення;

- вивчення основних напрямків та технологій управління комп’ютерними системами та мережами;

- здобути знання щодо управління доступом до мережевих ресурсів;

- дослідження процесів передачі даних у створеній мережі;

- вивчення моделей управління комп’ютерними мережами;

- ознайомлення з концепцією системного адміністрування;

- ознайомлення з правилами доступу до файлових систем ОС;

- вивчення основ безпеки управління комп’ютерними мережами;

- набуття вмінь щодо встановлення правил доступу до об’єктів файлової системи;

- набуття вмінь використовувати отримані знання у державному та приватному секторах економіки.

мережеві структури

Адміністрування мережевих ресурсів тісно пов’язані з навчальними дисциплінами, такими як: Основи інформатики, Операційні системи, Основи апаратної організації комп’ютерних систем, Комп’ютерні мережі, Інформатика, Операційні системи, Надійність, діагностика, експлуатація комп’ютерних систем і мереж мережевих технологій.

Історія Адміністрування мережевих ресурсів пов’язана з розвитком та поширенням комп’ютерних мереж, що припадає на шістдесяті роки ХХ століття.

Найбільш відомими фахівцями в галузі вивчення Адміністрування мережевих ресурсів є такі зарубіжні автори як Борисенко Л.А., Буассо М., Гаршина В.В., Жуков А.І., Кульгін М., Максимов Н.В., Оліфер В.Г., Семенов А., Шувалов В.П. Серед вітчизняних вчених слід виділити таких, як Вишневський А., Ліщина В.О., Клименко І.А., Жабін В.І., Яковина В.С., Демида Б.А.

адміністрування мережевих ресурсів, комп’ютерні мережі

Отже, Адміністрування мережевих ресурсів це курс для тих хто бажає стати фахівцем у сфері адміністрування мережевих та інформаційних технологій та їх використання у державному і приватному секторах економіки.

В процесі навчання, студенту необхідно оволодіти багатьма навчальними дисциплінами, працювати з великою кількістю знань. Тому студент не завжди встигає зайнятися різноманітними видами наукових робіт. Для того щоб все встигнути та отримати відмінну оцінку за написання наукових робіт ви можете замовити їх в ІЦ Kursoviks. Наші спеціалісти швидко та якісно виконають індивідуальне завдання, есе, реферат, курсову, магістерську та інші види наукових робіт.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!