Роздрукувати сторінку

Бази даних як навчальна дисципліна

« Назад

Бази даних – навчальна дисципліна, яка займається вивченням структури систематизованої сукупності інформації та її використання залежно від потреб користувача.

Бази даних – наука про створення і застосування наявної та структурованої певним чином інформації.

Бази даних – це предмет, що вивчає створення інформаційних масивів за певними критеріями і принципи роботи з ними.

Бази-даних

Предметом вивчення курсу Бази даних є інформація, якою оперує певний суб’єкт господарювання і яка згрупована та систематизована за певними критеріями.

Об’єктом предмета Бази даних є позиції або критерії, визначені конкретним користувачем, за якими систематизовано інформацію у базу даних.

Завданнями вивчення дисципліни Бази даних є:

- розширення можливостей застосування інформаційних технологій у практичній діяльності людини;

- вироблення умінь працювати з великими масивами інформації;

- формування здатності адаптувати бази даних під конкретних користувачів або залежно від особливостей діяльності підприємства, установи, організації;

- вироблення навичок розробки у базах даних, зокрема внесення у них різноманітної інформації;

- оволодіння уміннями максимального використання інформаційних технологій при розробці баз даних;

- формування навичок використовувати форми та створювати запити до наявних баз даних з метою пошуку актуальної інформації;

- спрощення та впорядкування одноманітних процедур, які виконуються над інформаційними даними засобами інформаційних технологій;

- оволодіння передовими методами та прийомами удосконалення баз даних, з якими працює підприємство, установа, організація.

Курс-Бази-даних

Метою вивчення дисципліни Бази даних є формування у студентів умінь і навичок розробки та використання з практичною метою баз даних.

Створення баз даних ґрунтовно вивчали Кумська І., Кузнецов С.

Бази даних найчастіше представлені у табличній формі, що зручно у їх використанні. З метою пошуку інформації можна створювати запити до багатьох різних за критеріями групування баз даних та отримувати певний результат уже у вигляді принципово нової бази даних.

Цікаво, що в мережі існують навіть безкоштовні версії баз даних, електронну оболонку яких можна використати для потреб конкретних користувачів.

Базою для успішного опанування дисципліни Бази даних є ґрунтовні знання з таких предметів, як: інформатика та комп’ютерна техніка, математика, інформаційні технології, інформаційні системи та мережі.

Актуальність вивчення дисципліни Бази даних зумовлена інформаційним розвитком суспільства та потребою користувачів упорядкувати різні види інформації за певними критеріями.

Отже, навчальна дисципліна Бази даних дає можливість студентам навчитись групувати інформацію за певними критеріями для полегшення її подальшого застосування у діяльності суб’єкта господарської діяльності.

Сучасний фахівець, що працює з базами даних, повинен досконало оволодіти методологією та технологією групування інформації у бази даних, мати практичні уміння внесення, пошуку та передавання наявної у базах даних інформації, а також орієнтуватися у потребах конкретних користувачів й специфіці діяльності підприємства, установи, організації.

Предмет-Бази-даних

Впровадження баз даних у систему роботи з інформацією є інноваційним проривом людства, адже дозволяє чітко, обґрунтовано й раціонально замінити роботу з безліччю паперів, обчислень та записів на цілком ергономічно придатний електронний документ.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ KURSOVIKS, де можна швидко купити реферат або курсову з курсу Бази даних.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!