Роздрукувати сторінку

Моделювання систем передачі даних як навчальна дисципліна

« Назад

Моделювання систем передачі даних – навчальна дисципліна, що займається вивченням методів, прийомів і способів розробки систем передавання інформації.

Моделювання систем передачі даних – це предмет, що досліджує методологію моделювання систем передавання інформації.

Курс-моделювання- систем-передачі-даних

Моделювання систем передачі даних це курс, що має на меті сприяти удосконалення роботи з інформацією шляхом створення моделей її передавання.

Система передачі даних – це перенесення інформації з однієї точки до іншої за допомогою засобів зв’язку.

Даними можна вважати текст, аудіо, відео, графіку, анімацію тощо.

Система передачі даних складається із джерела передавання інформації (адресанта), каналу передавання або каналу зв’язку й отримувача даних (адресата).

Система передачі даних дає можливість за допомогою інформаційних повідомлень передати дані на значні відстані.

Суб’єктами взаємодії при передаванні інформації є відправник і отримувач даних. Вони можуть у момент передавання інформації знаходиться у різних точках планети, але це не перешкоджає передаванню / отриманню ними даних у реальному часі й просторі.

Предметом вивчення курсу Моделювання систем передачі даних є інформація, яка належить підприємству і яку воно обмінюється з іншими суб’єктами господарської діяльності.

Моделювання-систем-передачі-даних

Об’єктом предмета Моделювання систем передачі даних є методи і прийоми, які використовуються для передавання інформації.

Завданнями вивчення дисципліни Моделювання систем передачі даних є:

- розширення уявлень про роботу з інформацією;

- опанування різних способів і форм передавання даних в інформаційній системі;

- формування умінь оперативного передавання даних і роботи з різними інтерфейсами користувачів;

- вироблення навичок розробляти, апробувати та впроваджувати моделі систем передачі даних;

- формування умінь розробляти програмні ресурси для оперативного обміну даними.

Метою вивчення дисципліни Моделювання систем передачі даних є формування у студентів умінь і навичок розробляти моделі систем передавання й обміну інформацією між усіма зацікавленими сторонами.

Моделювання систем передачі даних вивчали вітчизняні дослідники Антонюк А.О., Бохан К.О., іноземці Башмаков О.І., Бігелоу Стівен Дж.

Цікаво, що існує розроблена спеціалістами ІТ-сфери модель системи передачі даних, що називається «Техніка для бізнесу», яка уміщує широкий спектр технічних рішень і програмних елементів для побудови систем передачі даних залежно від специфіки роботи конкретних підприємств, установ, організацій.

Моделювання систем передачі даних тісно пов'язане з такими навчальними дисциплінами: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційні технології, інформаційні системи в мережі, комп’ютерні системи та мережі, моделі та структури даних.

Отже, навчальна дисципліна Моделювання систем передачі даних створює колосальні можливості для передавання найрізноманітнішої інформації різними каналами зв’язку на великі відстані в режимі реального часу та поза ним.

Фахівець з моделювання систем передачі даних досконало, на високому професійному рівні володіє навичками створення моделей, що забезпечують передавання інформації від будь-якого користувача до відповідного адресата на задану відстань і у визначений момент часу.

Предмет-моделювання-систем-передачі-даних

Впровадження навчальної дисципліни Моделювання систем передачі даних у систему підготовки фахівців ІТ-галузі значно полегшує доступ людства до інформації та створює реальні передумови для успішного обміну даними.

Як відомо, студенти, здобуваючи освіту, не мають достатньо часу для написання наукових робіт. Як же успішно впоратися з усіма поставленими завданнями? Звертайтеся в Інформаційний центр KURSOVIKS, де можна швидко замовити реферат та презентацію з курсу Моделювання систем передачі даних. Делегуйте повноваження з написання Ваших наукових робіт професіоналам Курсовікс і Ви будете задоволені результатом.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!