Роздрукувати сторінку

Інтернет-технології в бізнесі як навчальна дисципліна

« Назад

Інтернет-технології в бізнесі – навчальна дисципліна, яка займається вивченням методів і засобів застосування Інтернет-ресурсу у бізнесовій діяльності.

Інтернет-технології в бізнесі – це предмет, що вивчає роботу з інформацією, що знаходиться у розпорядженні суб’єкта бізнесу, з використанням можливостей Інтернет-мережі.

Інтернет-технології-в-бізнесі

Актуальність вивчення дисципліни Інтернет-технології в бізнесі зумовлена інформаційним розвитком суспільства, розвитком техніки й технологій та необхідністю використання передових прийомів обробки інформації користувачем, розширення можливостей Інтернет-мережі шляхом застосування її ресурсів у практичній діяльності людини.

Предметом вивчення курсу Інтернет-технології в бізнесі є інформація, якою оперує певний суб’єкт бізнесу.

Об’єктом предмета Інтернет-технології в бізнесі є методи, засоби, способи оброблення інформації, наявної у користувача, з використання мережевих ресурсів і технологій.

Завданнями вивчення дисципліни Інтернет-технології в бізнесі є:

- розширення теоретичної бази про: застосування Інтернету в діяльності людини, мережеві ресурси, особливості роботи у мережі та її безпеки;

- вироблення умінь і навичок: розробляти і впроваджувати моделі бізнесової діяльності в Інтернеті, створювати бізнес-ресурс компанії та насичувати його інформацією відповідного змісту; розробляти корпоративні ресурси та використовувати їх, а також створювати умови для безпечної роботи з ними; створювати корпоративні спільноти задля реалізації цілей організації, зокрема для обміну інформацією;

- формування культури й етики роботи з інформацією у мережі Інтернет.

Предмет-Інтернет-технології-в-бізнесі

Оволодіння уміннями застосовувати Інтернет-технології у веденні бізнесової діяльності – це основа мета вивчення дисципліни Інтернет-технології в бізнесі.

Інтернет-технології в бізнесі ґрунтовно вивчали Каймін В.А., Касаєв Б.С.

Термінологію предмета Інтернет-технології в бізнесі складають поняття: мережеві ресурси (прикладні програми для обробки даних, доступні у мережі; бази даних з відкритим доступом), мережеві технології (способи й процедури обробки різних видів інформації), мережеві спільноти (соціальні мережі зацікавлених суб’єктів, що є клієнтами або партнерами бізнесу), мережеві засоби комунікації (електронна пошта, вайбер, скайп).

Інтернет-технології в бізнесі – це предмет, що взаємопов’язаний з такими дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, математика, інформаційні технології, інформаційні системи та мережі, інформаційна безпека, бізнес-інформатика, економічна інформатика.

Найбільш продуктивним способом застосування можливостей і ресурсів Інтернет-мережі є створення суб’єктом бізнесової діяльності сайту або блогу – власних інформаційних ресурсів, на яких може бути представлено найрізноманітнішу інформацію про діяльність суб’єкта бізнесу.

Власний блог або сайт – це не просто додаткове джерело масової інформації, а вагомий інструмент бізнесу, особливо ефективний при проведенні маркетингової чи збутової діяльності.

Цікаво, що інновацією у використанні можливостей Інтернет-ресурсу в бізнесі є створення так званих інтерактивних сайтів, які дають змогу вести діалог з користувачами (клієнтами, покупцями) у режимі реального часу та поза ним; а також розробка чатів, запровадження форумів, що теж можуть виступати засобами додаткового просування товарів, робіт, послуг, які реалізує чи надає суб’єкт бізнесової діяльності.

Курс-Інтернет-технології-в-бізнесі

Отже, предмет Інтернет-технології в бізнесі дає можливість ефективно й раціонального застосовувати мережеві ресурси для реалізації кінцевої мети бізнесової діяльності.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в Інформаційний центр Курсовікс, де можна швидко зробити реферат або практичну з курсу Інтернет-технології в бізнесі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!