Роздрукувати сторінку

Обчислювальна техніка як навчальна дисципліна

« Назад

Обчислювальна техніка – це навчальна дисципліна, яка вивчає особливості функціонування обчислювальних засобів, методів проектування та оптимізації арифметично-логічних блоків ЄОМ, принципів організації обчислювального процесу і внутрішнього устрою обчислювального процесора.

Метою викладання дисципліни Обчислювальна техніка (ОТ) є:

- отримання теоретичних і практичних навичок по розробці та освоєнню ОС великої продуктивності на основі паралельних обчислень;

- формування у студентів навичок проектування і моделювання цифрових логічних пристроїв.

курс-Обчислювальна-техніка

Завданнями курсу ОТ є:

- вивчення архітектури обчислювальних систем;

- вивчення методів організації та планування рішення задач і обміну даними при паралельних обчисленнях на однорідних і неоднорідних обчислювальних системах;

- освоєння методів розподілу завдань по вузлах обчислювальної мережі.

Дисципліна входить в базову частину професійного циклу освітньої програми магістра. Вивчення даної дисципліни базується на наступних курсах: «ЕОМ і периферійні пристрої», «Операційні системи», «Архітектура обчислювальних систем», «Сучасні проблеми інформатики та обчислювальної техніки».

Студент повинен знати архітектуру однопроцесорних ЕОМ, канали передачі даних, функції операційних систем.

Дисципліна є попередньою для дисципліни «Розподілені обчислювальні мережі і телекомунікації», для написання магістерської дисертації.

Вивчення дисципліни спрямоване на формування наступних компетенцій:

- формування технічних завдань і участь в розробці апаратних і / або програмних засобів ОТ;

- здатність до професійної експлуатації сучасного обладнання і приладів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- архітектуру сучасних паралельних обчислювальних систем;

- методи планування рішення задач на однорідних і неоднорідних обчислювальних системах.

-- Вміти:

- здійснювати аналіз структурної та функціональної схеми обчислювальних систем з метою визначення структурних параметрів цих систем;

- оптимізувати час вирішення завдань на однорідних і неоднорідних обчислювальних системах.

-- Володіти:

- навичками створення програмних комплексів синтезу структур ОС і планування рішення задач на ОС.

Дисципліна включає наступні розділи:

- Вступ;

- Комутація обчислювачів;

- Паралельні алгоритми;

- Визначення завантаження процесорів.

Обчислювальна-техніка

Таким чином, дана дисципліна спрямована на вивчення основ і засобів роботи з ОТ, розвиток у студентів умінь і навичок роботи з ЕОМ.

При виникнення складнощів при написанні завдання по ОТ, «Курсовікс» може допомогти вам вирішити цю проблему, адже ви можете у будь-який час купити курсову або лабораторну роботу з курсу Обчислювальна техніка у нас.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!