Роздрукувати сторінку

Захист інформації та комп’ютерна криптографія як навчальна дисципліна

« Назад

Захист інформації та комп’ютерна криптографія – навчальна дисципліна, яка вивчає методологію шифрування даних задля їх захисту від несанкціонованих вторгнень.

Захист інформації та комп’ютерна криптографія це предмет, що досліджує способи гарантування конфіденційності інформації.

Захист-інформації-та-комп’ютерна-криптографія

Захист інформації та комп’ютерна криптографія це курс, що займається вивченням засобів захисту інформаційних даних у мережі шляхом присвоєння їм відповідних шифрів, відомих обмеженому колу користувачів.

Захист інформації та комп’ютерна криптографія це галузь знань, яка вивчає особливості шифрування даних з метою збереження їх конфіденційності.

Предметом вивчення курсу Захист інформації та комп’ютерна криптографія є інформація, що потребує конфіденційності.

Об’єктом предмета Захист інформації та комп’ютерна криптографія є методи і прийоми захисту таємної інформації та шляхи її кодування.

Курс-Захист-інформації-та-комп’ютерна-криптографія

Завданнями вивчення дисципліни Захист інформації та комп’ютерна криптографія є:

- поглиблення та систематизація знань комп’ютерну безпеку;

- формування стійкої теоретичної бази знань про особливості роботи з конфіденційною інформацією;

- поглиблення умінь і навичок роботи в інформаційному середовищі;

- опанування методики шифрування інформаційних даних, що потребують конфіденційності;

- вироблення умінь організовувати та проводити оптимізацію комп’ютерних систем задля збереження конфіденційності даних;

- оволодіння уміннями зашифровувати та розшифровувати конфіденційні дані;

- оволодіння навичками розширення можливостей мережі для гарантування безпечної роботи з інформацією;

- впровадження інформаційних інновацій у систему роботи із захисту та шифрування даних.

Метою вивчення дисципліни Захист інформації та комп’ютерна криптографія є формування у студентів умінь і навичок здійснювати збереження і шифрування конфіденційної інформації, яка є у розпорядженні конкретних користувачів чи суб’єктів бізнесу, економічної діяльності.

Захист інформації та комп’ютерна криптографія убезпечує користувача від несанкціонованих або навіть злочинних вторгнень у бази персональних даних, від ознайомлення з конфіденційною інформацією сторонніх осіб, які можуть завдати шкоди її користувачам.

Захист інформації та комп’ютерну криптографію вивчали Є.Є. Добров, Ю. В. Безгачнюк, О. І. Клапоущак.

Предмет Захист інформації та комп’ютерна криптографія тісно пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційно-комунікаційні технології, автоматизація комп’ютерних систем і мереж, інформаційні системи в мережі, комп’ютерна безпека, захист інформації в ІКС.

Цікаво, що виникнення криптографії відбулося ще у середні віки. Є версії, що шифрування або так званий тайнопис виник раніше, ніж сама писемність. Відомі випадки застосування криптографії у Камасутрі та у шрифті Ю. Цезаря.

Предмет-Захист-інформації-та-комп’ютерна-криптографія

Отже, навчальна дисципліна Захист інформації та комп’ютерна криптографія повністю спрямована на гарантування високого рівня безпеки роботи з інформаційними даними у мережі.

Спеціаліст із захисту інформації та комп’ютерної криптографії – це фахова людина, що здатна створити умови високого рівня безпеки при роботі користувачів з інформацією.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ КУРСОВІКС, де можна швидко купити реферат або дипломну з курсу Захист інформації та комп’ютерна криптографія.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!