Роздрукувати сторінку

Комп’ютерна техніка і математична статистика як навчальна дисципліна

« Назад

Комп’ютерна техніка і математична статистика – навчальна дисципліна, яка досліджує особливості застосування комп’ютерного обладнання для реалізації цілей математичної статистики.

Комп’ютерна техніка і математична статистика це галузь знань, що відображає способи й принципи проведення статистичних спостережень з використання з цією метою комп’ютерної техніки.

Комп'ютерна-техніка-і-математична-статистика

Понятійною базою предмета Комп’ютерна техніка і математична статистика є апаратне і програмне забезпечення комп’ютера, статистичні спостереження, статистичні експерименти, математичні моделі, теорія ймовірностей.

Комп’ютерна техніка і математична статистикаце предмет, вивчення якого дає можливість успішно й ефективно використовувати апаратний і програмний комплекс комп’ютерної техніки для проведення статистичних досліджень, обробки їх даних та інтерпретації результатів.

Комп’ютерна техніка і математична статистика, предметом вивчення якої є будь-яка інформація, якою розпоряджається певний суб’єкт господарювання і яка підлягає статистичному аналізу, є відносно новою навчальною дисципліною у системі підготовки кадрів у вищих освітніх закладах.

Об’єктом вивчення курсу Комп’ютерна техніка і математична статистика є комп’ютерне обладнання, включаючи його апаратну та програмну складову, які можуть використовуватись для обробки статистичних даних.

Курс-Комп'ютерна-техніка-і-математична-статистика

Важливість курсу Комп’ютерна техніка і математична статистикапідтверджується завданнями його вивчення, якими є такі:

- формування теоретико-методологічної бази з комп’ютерної техніки та математичної статистики;

- опанування методології роботи з інформацією засобами комп’ютерної техніки та статистичного аналізу;

- формування умінь здійснювати обробку статистичної інформації, якою володіє підприємство, засобами комп’ютерної техніки;

- поглиблення й систематизація знань з інформатики, математики, статистичного аналізу;

- опанування навичок розробки математичних моделей, необхідних для обробки статистичних даних;

- оволодіння уміннями проводити обробку даних статистичних спостережень та виробляти на їх основі висновки й рекомендації суб’єктам статистичних досліджень.

Фахівець з комп’ютерної техніки і математичної статистики– це спеціаліст, який знає: способи роботи з інформацією, програмний комплекс комп’ютерної техніки, призначений для обробки статистичних даних; уміє: застосовувати, налаштовувати й адаптувати до вимог і потреб користувачів передові програмні комплекси для введення, опрацювання, інтерпретації статистичних даних.

Тому метою вивчення дисципліни Комп’ютерна техніка і математична статистикає використання прикладних програм для роботи із статистичними даними.

Дослідження у галузі комп’ютерної техніки і математичної статистики проводили Гмурман В.Е., Гурский В.І., Колемаев В.А., Староверов О.В., Кремер Н.Ш., Руденко В.М.

Базою для опанування міцних знань і умінь з предмета Комп’ютерна техніка і математична статистика є такі навчальні дисципліни, як: математика, теорія ймовірностей, інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційно-комунікаційні технології, автоматизація комп’ютерних систем і мереж, інформаційні системи в мережі.

Цікаво, що предмет Комп’ютерна техніка і математична статистика є дотичним до гуманітарних наук, особливо це простежувалось у ХVIII-XIX ст., про що свідчать окремі праці з цих питань, зокрема такі: «Досвід моральної арифметики» Ж. Бюффона і «Людина і розвиток її здібностей або досвід суспільної фізики» А. Кетле.

Предмет-Комп'ютерна-техніка-і-математична-статистика

Отже, навчальна дисципліна Комп’ютерна техніка і математична статистикаполегшує роботу із великими масивами статистичних даних.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ Курсовікс, де можна швидко зробити тести або бакалаврську з курсу Комп’ютерна техніка і математична статистика.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!