Роздрукувати сторінку

Програмування, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Програмування – вивчає основні принципи і методи програмування та засоби опису алгоритмів.

Мета курсу Програмування: отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок в програмуванні на основі процедурного підходу.

дисципліна-Програмування

Основними завданнями викладання дисципліни Програмування є:

- формування понятійного апарату в області процедурного програмування;

- вивчення мови програмування С ++;

- оволодіння практичними навичками, що дозволяють вирішувати завдання обробки числової і символьної інформації в рамках прикладних задач.

Дисципліна «Програмування» належить до дисциплін професійного циклу.

Взаємозв'язок дисципліни з іншими дисциплінами ООП. Для освоєння даної дисципліни необхідно вивчити курси «Теоретичні основи інформатики», «Дискретна математика».

Дана дисципліна є попередньою для вивчення наступних дисциплін: «Об'єктно-орієнтований аналіз і програмування», «Функціональне програмування та інтелектуальні системи», «Архітектура ЕОМ», «Методи аналізу і реалізації комп'ютерних алгоритмів».

У результаті освоєння дисципліни студенти повинні:

-- Знати:

- етапи рішення задачі на комп'ютері;

- типи даних;

- базові конструкції мов програмування;

- методи структурного програмування;

- основні методи і засоби розробки алгоритмів і програм для вирішення прикладних задач, засоби опису даних і послідовність їх обробки, прийоми процедурного програмування.

-- Вміти:

- працювати в середовищі програмування;

- реалізовувати побудовані алгоритми у вигляді програм на конкретній мові програмування;

- формулювати вимоги до створюваних програм;

- вирішувати прикладні завдання шляхом програмування на мові високого рівня;

- проводити тестування і налагодження програми.

-- Володіти:

- навичками пошуку інформації з різних джерел;

- методами і інструментальними засобами розробки програм.

Дисципліна «Програмування» формує теоретичні знання і практичні навички в області інформаційних процесів, що дозволяють застосовувати засоби програмування для вирішення прикладних завдань обробки інформації в сфері бізнес-інформатики.

Короткий зміст дисципліни:

- Інформаційні процеси та засоби їх реалізації.

- Основні елементи мови програмування.

- Класи і об'єкти.

- Масиви і рядки.

- Структури і перерахування.

- Методи. Подієве управління.

- Файловий ввід-висновок.

Програмування

Таким чином, основними цілями вивчення дисципліни є формування вміння розробляти алгоритми вирішення завдань і програмно реалізовувати їх на досліджуваній мові програмування.

Не справляєтесь з завданням по дисципліні Програмування, вам потрібна допомога, тоді ви можете зайти на наш сайт kursoviks.com.ua і замовити курсову роботу чи екзаменаційний білет з дисципліни Програмування.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!