Роздрукувати сторінку

Адміністрування інформаційних систем і мереж як навчальна дисципліна

« Назад

Адміністрування інформаційних систем і мереж – навчальна дисципліна, яка вивчає процес управління інформаційними системами і мережами.

Адміністрування інформаційних систем і мереж – це предмет, що досліджує процес створення, впровадження та експлуатації у діяльності конкретного підприємства інформаційних систем і мереж.

Адміністрування-інформаційних-систем-i-мереж

Адміністрування інформаційних систем і мереж – це курс, що займається вивченням специфіки управління інформаційними системами та мережами.

Інформаційна система – це набір засобів організаційно-технічного характеру для роботи з інформацією.

Інформаційна мережа – це сукупність інформаційних систем, які використовуються для створення, пошуку, використання, обробки, інтерпретації та передавання інформації.

Предметом вивчення курсу Адміністрування інформаційних систем і мереж є інформаційні системи і мережі.

Об’єктом предмета Адміністрування інформаційних систем і мереж є методи і прийоми адміністрування, оцінювання, побудови та управління інформаційними мережами та системами.

Курс-адміністрування-інформаційних-систем-i-мереж

Завданнями вивчення дисципліни Адміністрування інформаційних систем і мереж є:

- формування стійкої теоретичної бази знань про можливості та особливості роботи інформаційних систем і мереж;

- поглиблення умінь і навичок роботи в інформаційних системах і мережах;

- оволодіння навичками створення, удосконалення та впровадження інформаційних систем і мереж;

- опанування методики розробки інформаційних систем з урахуванням специфіки діяльності підприємства, установи, організації чи конкретної особи;

- вироблення умінь упорядковувати та управляти роботою інформаційних систем і мереж;

- формування здатності вносити суттєві пропозиції, спрямовані на раціоналізацію управління інформаційними системами і мережами.

Метою вивчення дисципліни Адміністрування інформаційних систем і мереж є формування у студентів умінь і навичок у сфері застосування сучасних інформаційних систем і мереж та управління інформаційними системами та мережами різного рівня складності задля реалізації провідних цілей підприємства, установи, організації.

Інформаційні системи та мережі дають змогу оптимізувати роботу з інформаційними даними.

Адміністрування інформаційних систем і мереж вивчали у своїх працях російські науковці Ізбачков Ю.С., Гайдамакін Н.А., українські вчені Матюхін В.О., В.В. Пасічник, Є.В. Буров, С.М. Ромашко.

Предмет Адміністрування інформаційних систем і мереж тісно пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційно-комунікаційні технології, автоматизація комп’ютерних систем і мереж, інформаційні системи в мережі, інженерія проектування інформаційних систем, менеджмент організацій.

Предмет-адміністрування-інформаційних-систем-i-мереж

Отже, навчальна дисципліна Адміністрування інформаційних систем і мереж покликана сприяти удосконаленню процесів створення, впровадження й удосконалення інформаційних систем і мереж.

Фахівець з адміністрування інформаційних систем і мереж – це технічно грамотний спеціаліст ІТ-сфери, який ще й володіє передовими методами й прийомами управління.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ KURSOVIKS, де можна швидко замовити реферат або курсову з курсу Адміністрування інформаційних систем і мереж.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!