Роздрукувати сторінку

Медична інформатика як навчальна дисципліна

« Назад

Поява у системі підготовки кадрів предмета Медична інформатика зумовлена викликами сьогодення, що полягають у необхідності впровадження інноваційних інновацій у систему роботи з даними медичного характеру.

Медична інформатика це:

1) предмет, що досліджує використання інформаційних технологій з метою обробки медичної інформації;

2) це галузь знань, яка вивчає засоби створення, опрацювання й передавання медичних даних;

3) курс, що займається вивченням програм, призначених автоматизації процесу створення й оброблення медичних документів;

4) дисципліна, яка вивчає методологію впровадження сучасних методів роботи з інформацією у медичну галузь;

5) розділ інформатики, що досліджує практичне застосування засобів опрацювання даних у медичній галузі.

Курс-Медична-інформатика

Будь-яка медична інформація (дані про пацієнтів, діагнози, призначення, перебіг хвороби) є предметом вивчення курсу Медична інформатика. Програмні засоби, що використовуються для обліку, формалізації, групування, систематизації, перетворення, інтерпретації, передавання, зберігання й захисту даних – це об’єкт предмета Медична інформатика.

Враховуючи те, що предмет Медична інформатика мають вирішальне значення для автоматизації процесу роботи з медичною інформацією та відображає рівень інноваційного розвитку медичної галузі, завдання вивчення дисципліни Медична інформатика можна згрупувати за такими трьома напрямами:

1) поглиблення знань про:

- сфери застосування засобів обробки даних;

- програмні продукти, що використовуються для роботи з інформацією;

- системи управління базами даних.

2) оволодіння системою нових знань про:

- інтерфейс прикладних програм, що використовуються для роботи з базами даних;

- інновації у медичній галузі.

3) набуття умінь і навичок:

- працювати з великими масивами інформації;

- здійснювати підбір і налаштування прикладних програмних продуктів, призначених для різних типів обробки медичної інформації;

- за необхідності створювати нові програми, що можуть використовуватись для роботи з медичною інформацією;

- здійснювати коригувальні дії щодо роботи користувачів з прикладним програмним забезпеченням медичної галузі.

Предмет-Медична-інформатика

Метою вивчення дисципліни Медична інформатика є опанування методів, прийомів і технології розробки та використання прикладного програмного забезпечення медичної галузі.

Пошук шляхів оптимізації системи роботи з медичними даними в Україні стартував ще на початку ХХ століття. Інновації у медичній галузі вивчали Булах І.Є., Лях Ю.Є., Марценюк В.П., Хаїмзон І.І., Марценюк В.П., Семенець А.В., Кравець Н.О.

Для того, щоб на високому рівні опанувати предмет Медична інформатика, майбутньому спеціалістові цього напряму варто ґрунтовно знати такі дисципліни, як: інформатика та комп’ютерна техніка, комп’ютерні системи та мережі, мультимедійні технологій у фаховій діяльності, інформаційно-комунікаційні технології, людино-комп’ютерний інтерфейс, захист інформації в ІКС, мови програмування, системи штучного інтелекту, обробка даних, автоматизація робочих місць, експертні системи.

Цікаво, що зараз в Україні поступово, але неухильно впроваджуються програмні продукти у медичну галузь. Це автоматизований облік пацієнтів, запис до лікаря он-лайн, що значно полегшує роботу медреєстраторів, а також спрощує доступ пацієнта до медичного закладу, усуваючи численні черги у медустановах. Також сучасний пацієнт зможе переглядати дані про свій стан здоров’я через інтерактивний «особистий кабінет» на сайті медзакладу.

Медична-інформатика

Отже, важливість навчальної дисципліни Медична інформатика пояснюється тим, що вона спрямована на автоматизацію обробки медичної інформації та полегшенню умов праці медичного персоналу та доступу пацієнтів до інформації про стан власного здоров’я, оптимізацію взаємодії між медичною установою та пацієнтами.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ KURSOVIKS, де можна швидко зробити звіт з практики або курсову з курсу Медична інформатика.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!