Роздрукувати сторінку

Алгоритми як навчальна дисципліна

« Назад

Алгоритми – навчальна дисципліна, яка займається вивченням методів і прийомів розроблення системи команд, інструкцій дій певного суб’єкта для реалізації конкретних завдань.

Алгоритми наука про створення і застосування набору команд для роботи з різними видами інформації та застосування результатів такої роботи у практичній діяльності.

Алгоритми – це предмет, що вивчає методологію і технологію створення послідовності команд та інструкцій, за якими має діяти певний виконавець, щоб досягти максимального ефекту від роботи.

Алгоритми

Предметом вивчення курсу Алгоритми є робота виконавця з інформацією.

Об’єктом предмета Алгоритми є команди та інструкції, за якими має працювати конкретний виконавець задля досягнення певної мети діяльності.

Завданнями вивчення дисципліни Алгоритми є:

- розширення можливостей застосування інформатики та математики;

- вироблення умінь працювати із системою команд та інструкцій;

- формування здатності адаптувати систему команд та інструкцій під специфіку діяльності конкретного виконавця;

- вироблення навичок розробки відповідної документації до алгоритмів, описів процесу їх застосування у конкретній ситуації;

- оволодіння уміннями впорядкування та редагування алгоритмів;

- формування навичок застосовувати складені алгоритми для вирішення актуальних завдань суб’єкта господарювання, у якому працює виконавець;

- спрощення та впорядкування одноманітних операцій, які виконуються над інформаційними даними, зокрема різних обчислень;

- оволодіння передовими методами та прийомами розробки алгоритмів.

Метою вивчення дисципліни Алгоритми є формування у студентів умінь і навичок розробки алгоритмів та їх подальшого використання у практичних цілях.

Предмет-алгоритми

Створення алгоритмів вивчали Ніклаус Вірт, Дональд Кнут. Їхні праці є фундаментальними в алгоритмізації.

Для наочного представлення алгоритмів використовуються блок-схеми. Виконання алгоритму відбувається покроково, послідовно, за чіткими командами та інструкціями, наведеними у блок-схемах.

Алгоритми зручні у використання, оскільки їх можна доповнювати, видозмінювати залежно від потреб їх виконавців та специфіки їх діяльності. Але водночас алгоритми вимагають уважності, адже незначна помилка чи неточність перешкоджатиме виконанню алгоритму.

Найбільш функціональними є послідовні та циклічні алгоритми.

Цікаво, що предмет Алгоритми названо на честь узбецького математика й астронома Аль-Хорезмі, який жив ще у ІХ столітті і написав працю про десяткову систему числення.

Базою для успішного опанування дисципліни Алгоритми є ґрунтовні знання з таких предметів, як: інформатика та комп’ютерна техніка, мови програмування, математика, вища математика.

Актуальність вивчення дисципліни Алгоритми зумовлена інформаційним розвитком суспільства та потребою упорядкувати й автоматизувати різні обчислювальні процеси та операції.

Отже, навчальна дисципліна Алгоритми дає можливість студентам навчитись швидко виконувати обробку інформації та різні розрахунково-обчислювальні операції.

Курс-Алгоритми

Сучасний фахівець у галузі алгоритмізації повинен на високому рівні знати апаратне і прикладне забезпечення персональних комп’ютерів, програмування та математику. Саме поєднання та раціональне використання цих знань і вмінь дозволить йому перекласти з людини на машину типові операції з інформаційними даними та зробити їх автоматичними, швидкими й оптимальними у часовому та ресурсномісткому вимірі.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ KURSOVIKS, де можна швидко замовити доповідь або курсову з курсу Алгоритми.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!