Роздрукувати сторінку

Основи комп’ютерно-інтегрованого управління як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна Основи комп’ютерно-інтегрованого управління – розглядає наступні основні об'єкти: математичний апарат операторного числення, передаточні функції, часові, імпульсні та частотні характеристики ланок автоматичних систем регулювання, типові (елементарні) ланки та їх динамічні властивості, розімкнені та замкнені автоматичні системи регулювання (АСР), стійкість лінійних АСР, теорема Ляпунова про стійкість лінійних АСР, критерії стійкості, якість лінійних АСР, прямі і узагальнені критерії якості, математичний опис дискретних АСР, г-перетворення, стійкість дискретних АСР і їх якість, нелінійні АСР, їх математичний опис, стійкість і якість нелінійних АСР.

Вивчення дисципліни “Основи комп’ютерно-інтегрованого управління” має на меті – дати студентам основи знань, що необхідні для вирішення виробничих завдань, пов’язаних з проектуванням і обслуговуванням сучасних автоматизованих систем керування.

дисципліна-Основи-комп’ютерно-інтегрованого-управління

Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем на основі інформаційних мереж вимагає оцінки частотних і інформаційних властивостей сигналів і каналів для їх передачі. Тому значна увага приділена розрахункам спектральних та ентропійних характеристик сигналів, оцінці пропускної спроможності каналів передачі, методам завадостійкого кодування інформації.

Для кращого засвоєння матеріалу курсу його поділено на розділи, кожен з яких містить основні поняття та розрахункові співвідношення для розв’язання практичних задач.

Базовими дисциплінами курсу є “Вища математика”, “Фізика”, “Електричні вимірювання”, “Електроніка та мікросхемотехніка”, “Теорія ймовірностей та випадкові процеси”, “Теорія автоматичного керування”.

Викладання дисципліни передує вивченню дисциплін професійного спрямування.

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні користуватися рекомендованою літературою.

Опанувавши курс, студенти повинні:

-- Знати:

- принципи побудови, властивості, характеристики сучасних автоматизованих систем керування;

- загальні тенденції та проблеми автоматизації технологічних процесів.

-- Вміти:

- вибирати засоби та методи комп’ютеризації управління, мережевого зв‘язку;

- будувати технічну структуру комп’ютерно-інтегрованих систем управління.

Основи-комп’ютерно-інтегрованого-управління

Таким чином, дана дисципліна націлена на засвоєння методів дослідження та синтезу АСР з використанням спеціального математичного опису АСР, використання методу фазового простору та критеріїв стійкості, математичного описі та синтезу цифрових АСР.

Часто буває, що не вистачає часу або виникають проблеми при виконанні завдань з дисципліни Основи комп’ютерно-інтегрованого управління. Тоді ви можете купити курсову або практичну роботу з курсу Основи комп’ютерно-інтегрованого управління на сторінці інформаційного центру Курсовікс.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!