Роздрукувати сторінку

Робототехніка як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна Робототехніка – вивчає особливості використання інформаційних технологій, технічних засобів при побудові і діагностуванні роботів і робототехнічних систем, в тому числі із застосуванням методів прикладної розробки енергоефективних технологій і засобів управління.

Метою вивчення дисципліни Робототехніка є формування основ програмування роботів і будь-яких інших віртуальних приладів, навчити студентів орієнтуватися в основних напрямках розвитку і вдосконалення робототехніки, отримати базові навички в роботі з робототехнікою.

дисципліна-Робототехніка

Завдання дисципліни Робототехніка:

- познайомити студентів з основами потокової моделі обробки інформації;

- навчити основам програмування в середовищі LABVIEW і сформувати ряд компетенцій в сфері програмування віртуальних приладів (на прикладі роботів);

- розглянути розширений базовий комплект Lego Technics, що містить набір датчиків (сенсорів) і мікроконтролер;

- попередня підготовка програмного середовища для ОС Linux і Windows;

- складання транспортного робота.

Дисципліна є курсом за вибором варіативної частини професійного циклу дисциплін.

Матеріал даної дисципліни дозволить студенту програмувати різні датчики, конструювати роботів і складати різні віртуальні прилади (для таких наук як фізика, електротехніка, радіотехніка, робототехніка), що створить потужний потенціал його подальшої професійної діяльності.

Спрямована на формування компетенцій в сфері програмування і конструювання роботів.

Міжпредметні зв'язки. Даний предмет реалізується на четвертому і п'ятому курсі. Дисципліни, що йдуть після вивчення даної дисципліни немає. Курс ґрунтується на знаннях дисциплін «Інформаційні технології», «Машинознавство», "Теоретична механіка".

Ключова мета модульної навчальної програми дисципліни "Робототехніка" освоєння основних методів і засобів інженерного конструювання та програмування для використання їх в освітній діяльності вчителя технології.

В курсі розглядаються проблеми реалізації конкретних роботів в освітній діяльності.

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- знати: сучасні уявлення про робототехніку;

-- вміти: правильно формулювати основні завдання, що стоять перед дослідниками;

-- володіти:

- інформацією про сучасну робототехніку;

- навичками використання інформаційних технологій, техніки, при прикладних програмних засобів National Instruments прикладних роботів і робототехнічних систем;

- навичками застосування сучасних методів розробки ефективних технологій і засобів управління елементами робототехнічних комплексів і систем;

- навичками проведення оцінки стану свавілля Гвен робототехнічних комплексів на базі роботизованої подвижної платформи DaNI в програмному інструментальному середовищі LabVipv.

Робототехніка

Отже, курс Робототехніка націлений на освоєння принципів будови та роботи роботизованих машин і комплексів.

Автори інформаційного центру Курсовікс можуть допомогти вам виконати завдання з вище згаданого курсу на високому рівні, згідно ваших побажань. У нас ви завжди можете замовити курсову чи творчий проект з курсу Робототехніка та будь-які інші навчальні роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!