Роздрукувати сторінку

Інформаційна безпека як навчальна дисципліна

« Назад

Інформаційна безпека – навчальна дисципліна, яка вивчає процес створення захищеного середовища для роботи користувача з інформацією.

Інформаційна безпека це предмет, що досліджує способи гарантування захисту інформації користувачів від неправомірних посягань.

Інформаційна безпека це курс, що займається вивченням специфіки забезпечення конфіденційності даних користувачів всесвітньої мережі.

Інформаційна-безпека

Питання інформаційної безпеки виникло не так уже й давно і зумовлене воно масовим використання інформаційних ресурсів, які знаходяться у вільному доступі у всесвітній мережі.

Інформація, що розміщена у мережі, належить певним користувачам, що й актуалізує необхідність етичної роботи з нею. Більше того, унаслідок інформаційних транзакцій у всесвітню мережу потрапляють конфіденційні дані, які можуть бути використані несумлінними користувачами задля задоволення їхніх несанкціонованих потреб, наслідком чого можуть стати негативні події у діяльності певних суб’єктів господарювання, яким ця інформація належить. Тому для забезпечення умов, які унеможливлюють відтік конфіденційної інформації, порушення цілісності даних користувачів мережі, і запроваджена навчальна дисципліна Інформаційна безпека, предметом вивчення якої є інформаційні дані, зосереджені у локальних і всесвітній мережах.

Об’єктом предмета Інформаційна безпека є комплекс процедур (організаційних, управлінських чи програмних), спрямованих на створення безпечного середовища для роботи з інформацією.

Завданнями вивчення дисципліни Інформаційна безпека є:

- формування системи знань про етичне використання інформаційного ресурсу мережі;

- набуття умінь і навичок, необхідних для збереження й захисту інформації у локальних і всесвітній мережах;

- розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутнього фахівця ІТ-галузі;

- удосконалення умінь роботи з даними з використанням ресурсу всесвітньої мережі;

- опанування законодавчої бази, що стосується роботи у інформаційному середовищі;

- запровадження програмних продуктів, спрямованих на захист інформації від неправомірних посягань користувачів мережі, гарантування її цілісності на шляху від адресанта до адресата у процесі передавання.

Курс-Інформаційна-безпека

Саме гарантування безпечних умов, спрямованих на захист конфіденційних даних від несанкціонованих вторгнень, збереження цілісності інформації у процесі комунікативних операцій, доступу усіх зацікавлених сторін до актуальної для них інформації – це мета вивчення дисципліни Інформаційна безпека.

Про актуальність інформаційної безпеки свідчать численні праці дослідників, таких як: Сідак В.С., Артемов В.Ю., Кормич Б.А., Цимбалюк B.C., Арістова І.В., Сулацький Д.В.

Предмет Інформаційна безпека тісно пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційно-комунікаційні технології, автоматизація комп’ютерних систем і мереж, інформаційні системи в мережі, інформаційна мережа Інтернет, комп’ютерна безпека, захист інформації в ІКС, захист інформації та комп’ютерна криптографія.

Цікаво, що проблема інформаційної безпеки є загальнодержавної й актуальна для усіх країн світу. В окремих державах навіть створені спеціальні служби, підрозділи, дії яких спрямовані на гарантування безпечної роботи користувачів з інформацією. В Україні це окремий підрозділ СБУ, що має назву Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Предмет-Інформаційна-безпека

Отож, навчальна дисципліна Інформаційна безпека дає можливість компетентно, етично й раціонально працювати з даними, не порушуючи при цьому принципи цілісності та конфіденційності інформації.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ KURSOVIKS, де можна швидко купити доповідь або курсову з курсу Інформаційна безпека.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!