Роздрукувати сторінку

Проектування локальних мереж, як навчальна дисципліна

« Назад

Проектування локальних мереж – це навчальна дисципліна, яка вивчає базові технології проектування і розробки локальних і глобальних мереж ЕОМ і телекомунікацій, базові протоколи взаємодії на різних рівнях комунікації, типи комп'ютерних мереж, призначення та основні характеристики комунікаційного обладнання.

Метою вивчення дисципліни Проектування локальних мереж є набуття знань про мережеві технології і навичок, які можна застосувати на початку роботи в якості спеціаліста з мереж.

курс-Проектування-локальних-мереж

Завданнями дисципліни Проектування локальних мереж є:

- вивчення стандартних стеків комунікаційних протоколів, способів побудови і розрахунку локальних мереж відділів і підприємств.

Дисципліна входить в базову частину професійного циклу освітньої програми магістра. Вивчення даної дисципліни базується на наступних курсах:

- «Дискретна математика»;

- «Електротехніка»;

- «Електроніка»;

- «Схемотехніка»;

- «Периферійні пристрої»;

- «Операційні системи».

Вивчення дисципліни спрямоване на формування наступних компетенцій:

- застосовувати перспективні методи дослідження та вирішувати професійні завдання в області проектування, розрахунку та моделювання локальних і глобальних мереж;

- використовувати засоби діагностики і моніторингу мереж з метою виявлення несправностей і вузьких місць;

- застосовувати мережеві додатки, служби і протоколи при розробці мережевих додатків і розподілених систем.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- топологію зв'язків, види ліній і їх параметри;

- методи передачі даних;

- основні концепції організації мереж різних розмірів;

- стандартні стеки протоколів;

- еталонну модель взаємодії відкритих систем, модель стека TCP / IP;

- типи комп'ютерних мереж і серверів;

- методи управління доступом до комп'ютерних мереж;

- формування мережевих архітектур;

- призначення і принцип дії мережевого обладнання;

- основні характеристики операційних мережевих систем;

- способи організації великих мережевих структур на комутаторах і маршрутизаторах.

-- Вміти:

- вибирати мережеву топологію;

- визначати мережеве середовище передачі даних;

- сегментувати мережу і призначити IP-адреси;

- розробляти структуру мережі;

- вибирати мережеве обладнання;

- вибирати провайдера і лінію зв'язку;

- виробляти необхідні перевірочні розрахунки;

- інсталювати мережеве програмне забезпечення;

- моделювати роботу мережі з метою визначення «вузьких місць».

Дисципліна включає наступні розділи:

- Загальні принципи побудови обчислювальних мереж;

- Способи передачі дискретних даних;

- Методи комутації;

- Побудова мереж на канальному і фізичному рівні OSI;

- Технології локальних обчислювальних мереж;

- Мережевий рівень побудови мереж ЕОМ;

- Глобальні мережі.

Знання, вміння і навички досягаються за рахунок використання в процесі навчання інтерактивних методів формування компетенцій у студентів:

• лекцій із застосуванням мультимедійних технологій;

• використання ділових ігор на практичних заняттях;

• залучення студентів до практичної діяльності.

Проектування-локальних-мереж

Таким чином, вивчення даної дисципліни дозволяє освоїти принципи моделювання локальної мережі і налаштування таблиць маршрутизації, проектування і реалізації мережевих служб і додатків.

Скоро сесія, а ви ще не починали підготовку до неї, не хвилюйтеся, адже ви завжди можете купити курсову чи творчу роботу з курсу Проектування локальних мереж зайшовши на сторінку ІЦ Курсовікс. Ваше замовлення буде виконано згідно всіх рекомендацій, вчасно і недорого.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!