Роздрукувати сторінку

Моніторинг інформаційних технологій як навчальна дисципліна

« Назад

Моніторинг інформаційних технологій – навчальна дисципліна, яка займається вивченням методології та результативності впровадження інформаційних технологій у певний напрям діяльності суб’єкта господарювання.

Моніторинг інформаційних технологій наука про дослідження ефективності упровадження інформаційних технологій у динаміці.

Курс-Моніторинг-інформаційних-технологій

Моніторинг інформаційних технологій – це предмет, що вивчає статистику, аналітику й динаміку застосування інформаційних інновацій у практичній діяльності людини.

Потреба у розробці систем моніторингу інформаційних технологій зумовлена темпами інформатизації суспільства, появою різних за призначенням технологій, безперервним і частково хаотичним застосуванням інформаційних новацій у діяльності людини.

Моніторинг інформаційних технологій визначає ступінь ефективності їх застосування, а також може слугувати основою для вибору окремих із них для подальшого використання у певному напрямі діяльності. Моніторинг інформаційних технологій показує, наскільки і у яких бік змінилась діяльність людини після застосування інформаційних новацій, і спонукає зробити висновки: потрібні ці технології певному суб’єкту у його діяльності, якщо потрібні, то які саме.

Предметом вивчення дисципліни Моніторинг інформаційних технологій є використовувані певним підприємством, установою, організацією інформаційні технології, а об’єктом – системи моніторингу якості їх застосування та результативності використання.

Під системою моніторингу інформаційних технологій розуміють сукупність способів і засобів ґрунтовного дослідження особливостей і ефективності застосування цих технологій.

Моніторинг-інформаційних-технологій

Завданнями вивчення дисципліни Моніторинг інформаційних технологій є:

- навчитися впроваджувати інформаційні технологій у діяльність певного суб’єкта господарювання;

- навчитись здійснювати добір інформаційних технологій, що будуть ефективними для певного підприємства, зважаючи на специфіку його діяльності;

- навчитись проводити постійний контроль за процесом впровадження інформаційних технологій;

- навчитись розробляти системи моніторингу інформаційних технологій залежно від його мети;

- навчитись підбивати підсумки моніторингу, узагальнювати його результати, робити висновки про ефективність застосування інформаційних технологій.

Визначені завдання дають змогу сформулювати мету вивчення дисципліни Моніторинг інформаційних технологій, що полягає у фаховому застосуванні інформаційних технологій у фаховій діяльності конкретного працівника та різних напрямах діяльності суб’єкта господарювання.

Створення і функціонування систем моніторингу інформаційних технологій вивчали у своїх працях дослідники: Галіцин В.К., Лазарєва С.Ф., Ус Р.Л., Кириленко О.Г., Кобєлєв О.М.

Умови для успішного опанування дисципліни Моніторинг інформаційних технологій створять ґрунтовні знання з таких предметів, як: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційні технології, інформаційні системи та мережі, експертні системи, обробка даних.

Важливим є той факт, що прикладом моніторингу інформаційних технологій є проведення аудиту діяльності суб’єкта господарювання – незалежної експертизи командою аналітиків. Основи діагностики ІТ-середовища закладені у концепції «IT Governance», що у використовується у практиці менеджменту.

Предмет-Моніторинг-інформаційних-технологій

Отже, навчальна дисципліна Моніторинг інформаційних технологій значною мірою удосконалює управління інноваціями у будь-якому підприємстві, визначаючи переваги та недоліки впровадження інформаційних технологій з метою подальшої максимізації позитивних результатів інноваційної діяльності та мінімізації можливих ризиків такого впровадження.

Далеко не усі студенти, здобуваючи освіту, мають достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ Kursoviks, де можна швидко купити звіт з практики або контрольну з курсу Моніторинг інформаційних технологій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!