Роздрукувати сторінку

Комп’ютерні системи та мережі як навчальна дисципліна

« Назад

Комп’ютерні системи та мережі – навчальна дисципліна, що займається вивченням функціональних особливостей комп’ютерних систем та мереж та способів їх застосування у професійній діяльності людини.

Комп’ютерні системи та мережі – це галузь знань, що досліджує апаратно-програмний комплекс, що забезпечує зв’язок між комп’ютерами з метою збирання, оброблення, накопичення та передавання інформації на різні відстані та обмін нею у різних спільнотах.

Комп'ютерні-системи- та-мережі

Комп’ютерна система – це апаратний комплекс персонального комп’ютера, що забезпечує введення, оброблення, збереження та виведення інформації.

Комп’ютерна мережа – це система, що забезпечує зв'язок між кількома чи багатьма комп’ютерами через кабельне чи повітряне середовища, а також мережеві ресурси, що цей зв'язок забезпечують.

Відповідно розрізняють локальні, регіональні та глобальні комп’ютерні мережі.

Предметом вивчення курсу Комп’ютерні системи та мережі є техніко-прикладний функціонал комп’ютерів.

Об’єктом предмета Комп’ютерні системи та мережі є засоби для роботи з інформацією (введення-виведення, оброблення, зберігання) та прикладний програмний комплекс.

Завданнями вивчення дисципліни Комп’ютерні системи та мережі є:

- розширення уявлень про засоби роботи з інформацією;

- формування умінь здійснювати оперативний пошук необхідних даних і передачу інформаційних повідомлень на довільні відстані;

- вироблення навичок роботи у динамічному інформаційному середовищі, зокрема налагодження інтерактивного зворотного зв’язку;

- формування здатності працювати з об’єктами інформаційного середовища у режимі on-line та off-line;

- розвиток практичних умінь збереження та переробки інформації, розміщеної у глобальній чи локальній мережах задля її подальшого використання для вирішення поточних завдань підприємства, установи, організації.

Курс-комп'ютерні-системи-та-мережі

Метою вивчення дисципліни Комп’ютерні системи та мережі є формування у студентів умінь і навичок оперативної та ефективної роботи з інформацією у локальних і глобальній мережах.

До питань вивчення комп’ютерних систем та мереж звертались А.Г. Микитишин, М.М. Митник, В.В. Пасічник, Є.В. Буров, С.М. Ромашко.

Цікаво, що сферою застосування комп’ютерних систем та мереж є різні галузі людської діяльності, починаючи від нарахування заробітної плати і завершуючи космічними ракетами.

Для успішного опанування навчального предмета Комп’ютерні системи та мережі суміжними є такі навчальні дисципліни: інформатика та комп’ютерна техніка, прикладне програмне забезпечення, інформаційні системи в мережі, проектування інформаційних систем.

Отже, навчальна дисципліна Комп’ютерні системи та мережі дає можливість успішно опанувати знання та сформувати практичні вміння застосовувати апаратно-програмний комплекс персональних комп’ютерів і засоби зв’язку між ними для реалізації місії конкретного суб’єкта господарювання. Комп’ютерні системи та мережі значно розширюють можливості людства при опрацюванні різних інформаційних даних.

Предмет-комп'ютерні-системи-та-мережі

Спеціаліст із комп’ютерних систем та мереж здатен високопрофесійно працювати з різними видами актуальної інформації, доступної у локальних і глобальних мережах, а також використовувати об’єкти інформаційного середовища у професійних цілях.

Як правило, студенти, здобуваючи освіту, не мають достатньо часу для написання наукових робіт. Де знайти час і сили для успішного їх виконання? Треба звертатися в ІЦ КУРСОВІКС, де можна швидко замовити наукову статтю та тези з предмету Комп’ютерні системи та мережі. Спеціалісти ІЦ Kursoviks виконають Вашу наукову роботу оперативно, якісно й недорого. Довірте свою наукову роботу професіоналам.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!