Роздрукувати сторінку

Експертні системи як навчальна дисципліна

« Назад

Експертні системи – навчальна дисципліна, що займається вивченням методів і прийомів розробки та ефективного впровадження програмного забезпечення, здатного замінити фахівця-експерта у вирішення важливих завдань підприємства, установи, організації.

Експертні системи – це наука, що досліджує реалізацію інтелектуальної системи прийняття рішень.

Експертні системи це першооснова штучного інтелекту.

Експертні-системи

Експертні системи складаються з апаратного забезпечення, адаптованого під інтелект користувача прикладного програмного комплексу, здатного виконувати аналіз, діагностування, проектування, прогнозування за заданими параметрами.

В експертній системі розрізняють два суб’єкти взаємодії – фахівець-експерт і користувач.

Фахівець-експерт – це особа, що на високому рівні обізнана з галуззю діяльності, яка запрограмована в експертну систему. Фахівець-експерт здатен розробляти експертні системи, підтримувати їх функціонування, здійснювати налагодження експертних систем на певний режим роботи. Функція фахівця-експерта полягає у наданні консультацій користувачеві за потреби. Він може вносити зміни в експертну систему.

Користувач – це особа, що потребує консультації з певної галузі, запрограмованої в експертну систему.

Експертна система працює таким чином: співставляє інформацію, уведену у неї користувачем із параметрами, заданими фахівцем-експертом, на основі цього видає відповідний висновок. Фахівець-експерт може коригувати роботу системи залежно від типу інформації.

Експертні системи виникли у 70-х роках минулого століття і практично через десять років почали активно комерціалізуватися.

Предметом вивчення курсу Експертні системи є процес надання консультацій підприємством, організацією чи установою.

Об’єктом предмета Експертні системи є аналіз, діагностування, проектування, прогнозування.

Курс-експертні-системи

Завданнями вивчення дисципліни Експертні системи є:

- автоматизація процесів надання різноманітних консультацій;

- здійснення швидкого аналізу ситуацій і реагування на них;

- автоматизація прийняття управлінських та інших рішень у будь-якій сфері життя чи діяльності.

Метою вивчення дисципліни Експертні системи є формування у студентів умінь і навичок роботи зі спеціалізованим прикладним програмним високого рівня автоматизації для вирішення конкретних завдань.

До проблем розробки і впровадження експертних систем зверталися такі зарубіжні вчені, як: Едвард Фейгенбаум, Ньюел, Саймон, Едвард Шортліф, а також українські дослідники Гаврилова Т.А., Хорошевський В.Ф., Субботін С.О.

Базою для успішного опанування дисципліни Експертні системи є ґрунтовні знання з таких предметів, як: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційно-комунікаційні технології, програмування, мови програмування, налагодження комп’ютерних систем і мереж, автоматизація робочих місць.

Цікаво, що за допомогою експертних систем можна ставити правильні медичні діагнози, прогнозувати подальший перебіг хвороб і проектувати схеми лікування.

Перевагою використання експертних систем є охопленням консультуванням значного кола користувачів, які знаходяться у різних точках планети.

Отже, навчальна дисципліна Експертні системи дає можливість студентам не тільки опанувати на високому рівні мови програмування, але адаптувати будь-яку програмну оболонку під потреби конкретного користувача, що значно оптимізує такі процеси обробки інформації, як: діагностування, моніторинг, прогнозування, проектування.

Предмет-експертні-системи

Фахівець із експертних систем – це технічно грамотна людина, що досконало володіє мовами програмування, створює програмні продукти та адаптує їх роботу під конкретну галузь діяльності.

Звісно, що не кожен студент, опановуючи перспективну на ринку праці спеціальність, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як діяти у такій ситуації? Варто звертатися в Інформаційний центр KURSOVIKS, де можна швидко замовити доповідь з предмету Експертні системи та навіть купити дипломну роботу з дисципліни Експертні системи. Спеціалісти ІЦ КУРСОВІКС виконають Вашу роботи за Вас якісно, зручно, оперативно й вигідно.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!