Роздрукувати сторінку

Захист інформації в ІКС як навчальна дисципліна

« Назад

Захист інформації в ІКС – навчальна дисципліна, яка вивчає особливості забезпечення захисту інформації користувачів в інформаційно-комунікаційних системах.

Захист інформації в ІКС це предмет, що досліджує можливості гарантування безпеки й збереження інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

Захист інформації в ІКС це курс, що займається вивченням організаційних процедур і апаратно-програмних засобів, спрямованих на гарантування безпечної роботи з інформацією у мережі.

Захист-інформації-в-ІКС

Предметом вивчення курсу Захист інформації в ІКС є інформаційно-комунікаційні системи.

Об’єктом предмета Захист інформації в ІКС є методи і засоби захисту даних, що використовуються в інформаційно-комунікаційних системах.

Завданнями вивчення дисципліни Захист інформації в ІКС є:

- поглиблення знань про інформаційно-комунікаційні системи;

- формування навичок безпечної роботи в інформаційно-комунікаційних системах;

- поглиблення умінь і навичок роботи в інформаційних системах і мережах;

- опанування методики роботи з інформацією з метою захисту її від несанкціонованого доступу небажаних суб’єктів;

- вироблення умінь прогнозувати й діагностувати загрози та атаки на інформаційні дані конкретних користувачів;

- формування здатності усувати недоліки, викликані несанкціонованим вторгненням небажаних суб’єктів в інформаційні бази даних конкретних користувачів;

- оволодіння уміннями виявляти порушників, які провокують певні ризики й загрози інформаційні безпеці певного користувача;

- формування навичок розробляти захищені інформаційні системи;

- вироблення умінь забезпечення конфіденційності даних певного користувача мережі.

Курс-Захист-інформації-в-ІКС

Метою вивчення дисципліни Захист інформації в ІКС є формування у студентів умінь і навичок безпечної роботи з даними в інформаційно-комунікаційних системах.

Захист інформації в ІКС сприяє гарантуванню безпеки для інтелектуального потенціалу користувачів, зосередженого у мережі.

Захист інформації в ІКС досліджували Пількевич І.А., Лобанчикова Н.М., Молодецька К.В.

Предмет Захист інформації в ІКС тісно пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційно-комунікаційні технології, комп’ютерна безпека, інформаційні системи в мережі.

Цікаво, що саме через несанкціонований доступ до персональних даних щорічно з банківських рахунків громадян світу зникає солідна сума, що актуалізувало виникнення такої галузі знань як кібербезпека.

Отже, навчальна дисципліна Захист інформації в ІКС покликана сприяти збереженню інформаційних даних користувачів від несанкціонованих вторгнень та небажаного доступу.

Предмет-Захист-інформації-в-ІКС

Фахівець із захисту інформації в ІКС – це грамотний спеціаліст, який уміє працювати з персональним комп’ютером на рівні експерта, володіє навичками етичного використання інформації, наявної у мережі, здатен ефективно та раціонально використовувати знання та вміння для вироблення рекомендації для користувачів Інтернет-мережі щодо безпечної роботи із їхнім інформаційним ресурсом.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ Курсовікс, де можна швидко замовити дослідно-експериментальну розробку або магістерську роботу з курсу Захист інформації в ІКС.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!