Роздрукувати сторінку

Корпоративні інформаційні системи як навчальна дисципліна

« Назад

Корпоративні інформаційні системи – це сукупність засобів, які направлені на управління бізнес-процесами організовуючи комплексну автоматизацію всіх видів функцій підприємства.

Корпоративні інформаційні системи – це навчальна дисципліна, яка дає студентам базове розуміння того, як відбувається процес створення та функціонування зазначених систем в різноманітних компаніях.

корпорація, інформаційні ресурси

Корпоративні інформаційні системи - це галузь знань, яка вивчає інформаційні системи метою яких є впорядкування діяльності підприємства, а також їх компоненти та особливості застосування зазначених систем на практиці.

Предметом дисципліни Корпоративні інформаційні системи є способи застосування на практиці корпоративних інформаційних систем під час управління економічними процесами підприємства.

Метою дисципліни Корпоративні інформаційні системи є оволодіння студентами базовими знаннями щодо особливостей використання корпоративних інформаційних систем, набуття студентом навиків застосовувати їх на практиці при управлінні бізнес-структурами, а також застосування сучасних комп’ютерних технологій для управління підприємство.

Завданнями курсу Корпоративні інформаційні системи є:

- аналіз основних базових понять з досліджуваного предмету, їх характеристики та історії розвитку;

- розуміння студентами ролі корпоративних інформаційних систем у сучасному суспільстві;

- розуміння ролі корпоративних інформаційних систем в управлінні підприємством;

- вивчення основних складових досліджуваних систем;

- отримання навиків створювати математичні моделі інформаційного середовища виробничих систем;

- набуття вмінь визначати шляхи щодо вдосконалення управління бізнес-процесами за допомогою застосування корпоративних інформаційних систем;

- ознайомлення з архітектурою корпоративних інформаційних систем;

- отримання та закріплення навиків роботи з корпоративними інформаційними системами компанії.

математичні моделі, компанія, фірма

Корпоративні інформаційні системи тісно пов’язані з навчальними курсами, такими як: Інформатика, Інформаційні системи, Економічна кібернетика, Інформаційний менеджмент, Прикладні інформаційні системи.

Історія Корпоративні інформаційні системи бере свій початок з другої половині ХХ століття, коли комп’ютеризація охоплювала лише деякі сфери управління бізнес-процесами.

Серед відомих науковців, які вивчали досліджувану галузь знань Корпоративні інформаційні системи є такі дослідники, як: Діка В.В., Карабутов Н.Н., Новікова Г.М., Сатуніна А.Е., Бабушкін М., Корнєєв В.В., Пономаренко В.С., Мінухін С.В., Павленко Л.А., Григорків В.С., Татарчук М.І., Гужва В.М., Черняк О.І. Кожен з цих авторів здійснив значний вклад у розвиток навчальної дисципліни.

корпоративні інформаційні системи, бізнес-процеси

Корпоративні інформаційні системи - це дисципліна для тих студентів, які в майбутньому бачать себе спеціалістом з управління бізнес-процесами на підприємстві. Також слід пам’ятати, що сьогодні практично усі сучасні підприємства використовують корпоративні інформаційні систем для ефективного управління роботою підприємства.

Безумовно сучасному студенту важко встигнути вивчати різноманітні галузі знань, використовувати такі знання на практиці та виконувати різноманітні наукових робіт. Якісне написання курсової чи магістерської роботи вимагає від студента опрацювання великої кількості інформації. Проте студенту важко впоратися з вивченням семінарських занять та написанням різних по складності наукових робіт. Для того, щоб отримати відміну оцінку за курсову чи магістерську роботу Вам потрібно замовити її в ІЦ КУРСОВІКС.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!