Роздрукувати сторінку

Основи проектування інтелектуальних систем як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Основи проектування інтелектуальних систем – вивчає проблематику і області використання штучного інтелекту в інформаційних системах, висвітлює теоретичні і організаційно - методичні питання побудови і функціонування систем обробки знань, прищеплює навички практичних робіт з проектування баз знань.

Мета вивчення курсу Основи проектування інтелектуальних систем:

- ознайомити студентів із основами використання штучного інтелекту в інформаційних системах;

- висвітлити питання побудови і функціонування систем обробки знань;

- розвинути навички проектування.

дисципліна-Основи-проектування-інтелектуальних-систем

Методичну основу навчального курсу складають лекції, практичні заняття, курсові роботи, індивідуальні і самостійні заняття. Лекційні заняття розкривають основні проблемні питання по кожному розділу. Практичні заняття і курсові роботи призначені для набуття практичних навичок в роботі з освоєння різних методів інтелектуалізації для прикладних інформаційних систем в економіці. Формами контролю курсу є семінари, індивідуальні заняття та іспит.

Для засвоєння студентами матеріалів дисципліни необхідно попереднє вивчення наступних дисциплін:

- Інформатика і програмування;

- Бази даних;

- Інформаційні технології;

- Інформаційний менеджмент;

- Проектування інформаційних систем.

Основні методи дисципліни викладені в курсах:

- Математика (дискретна математика);

- Теорія імовірності;

- Методи оптимізації.

В результаті вивчення навчального курсу Основи проектування інтелектуальних систем, практичних занять та виконання курсової роботи студент повинен:

- мати уявлення про інтелектуальні технології і найбільш перспективні приклади сферах їх застосування;

- знати основні методи розробки інтелектуальних інформаційних систем і специфіку актуальних проблемних областей;

- знати основи проектування інтелектуальних інформаційних систем, а також моделі подання та обробки знань;

- вміти застосовувати моделі, виконувати розрахунок математичних моделей при аналізі і синтезі реальних соціально-економічних систем;

- володіти основними поняттями і методами стохастичної оптимізації, приділяючи основну увагу їх практичному застосуванню;

- володіти навичками роботи з основними інструментальними засобами проектування інтелектуальних систем;

- мати досвід проектування і розробки демонстраційного прототипу інтелектуальної системи для конкретної предметної області.

Таким чином, даний курс націлений на вироблення у студентів системного підходу до вирішення задач інженерії знань, здатності орієнтуватися у всьому різноманітті методів побудови інтелектуальних інформаційних систем (ІВС) і їх класифікації з метою вибору найменш трудомісткої і, разом з тим, адекватної методології їх синтезу та аналізу.

Виникли складнощі при виконанні студентської роботи, ви завжди можете замовити курсову роботу чи дослідно-експериментальну розробку в ІЦ КУРСОВІКС і бути спокійними за здачу сесії.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!