Роздрукувати сторінку

Дослідження операцій як навчальна дисципліна

« Назад

Дослідження операцій – навчальна дисципліна, яка вивчає процес пошуку та вибору найбільш доцільних процедур чи рішень із декількох можливих.

Дослідження операцій це предмет, що досліджує методологію визначення оптимального рішення із переліку пропонованих з використанням інформаційних технологій.

Дослідження-операцій

Дослідження операцій це курс, що займається вивченням шляхів досягнення оптимальних рішень із застосуванням у цьому процесі можливостей інформаційних технологій.

Предметом вивчення курсу Дослідження операцій є організаційні, технічні, економічні, управлінські рішення, їх варіанти, що використовуються певним суб’єктом господарської діяльності.

Об’єктом предмета Дослідження операцій є методи і прийоми пошуку оптимального варіанта певного рішення.

Предмет-Дослідження-операцій

Завданнями вивчення дисципліни Дослідження операцій є:

- поглиблення та систематизація знань про використання інформаційних технологій у різних галузях людської діяльності;

- формування стійкої теоретичної бази знань та практичних умінь щодо розробки процедур, спрямованих на визначення оптимального варіанта певного рішення;

- поглиблення умінь і навичок роботи у комп’ютерних системах і мережах;

- опанування умінь здійснювати підбір засобів для визначення найбільш доцільного варіанта управлінського, економічного, організаційного, технічного та інших видів рішень;

- вироблення навичок рекомендувати користувацькій спільноті способи й засоби досягнення максимального результату від певних рішень;

- оволодіння уміннями робити підбір засобів роботи з інформацією для реалізації найбільш доцільних рішень;

- оволодіння навичками розширення можливостей застосування інформаційних технологій для оптимізації діяльності підприємства, установи, організації.

Метою вивчення дисципліни Дослідження операцій є формування у студентів умінь і навичок застосовувати інформаційні технології для розробки, впровадження й прогнозування доцільних та адекватних рішень у різних сферах діяльності суб’єкта економічної діяльності.

Дослідження операцій сприяє спрощенню та полегшенню роботи управлінського та виробничого персоналу підприємства.

Предмет Дослідження операцій ґрунтовно вивчали, в основному, іноземці, зокрема, Людвиг фон Берталанфі, Алан Тюрінг, Гайнц фон Ферстер, Говард Одум, Талкотт Парсонс.

Цікаво, що дослідження операції виникло і було пов’язане із військовими діями, зокрема воно було актуальним у період Другої світової війни для таких союзників, як США і Великобританія. Звісно, тоді дослідження мали інший зміст, але доведену ефективність при планування військових дій.

Предмет Дослідження операцій тісно пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, автоматизація робочих місць, автоматизація комп’ютерних систем і мереж, інформаційні системи в мережі, програмування, теорія ймовірностей, економіка підприємства, економічний аналіз, методи та моделі управління ризиками.

Курс-Дослідження-операцій

Отже, навчальна дисципліна Дослідження операцій покликана удосконалити в цілому діяльність будь-якого підприємства, установи, організації.

Фахівець з дослідження операцій – це висококваліфікований спеціаліст середньої ланки, що уміло поєднує фахові компетенції в ІТ-галузі з раціональним економічним мисленням менеджера-організатора.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ Курсовікс, де можна швидко зробити реферат або практичну з курсу Дослідження операцій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!