Роздрукувати сторінку

Корпоративний реінжиніринг як навчальна дисципліна

« Назад

Корпоративний реінжиніринг – це процес зміни структури організації компанії, що може також включати зміну, ліквідацію чи реструктуризацію певного підрозділу в рамках компанії.

Корпоративний реінжиніринг – це навчальна дисципліна, що вивчає створення нових або радикально модифікованих робочих процесів та процесів для досягнення проривних результатів у діяльності компанії. Вивчаючи Корпоративний реінжиніринг студенти засвоюють основні поняття та терміни, що використовуються в процесі корпоративного реінжинірингу, також набувають вмінь реалізації на практиці корпоративного реінжинірингу конкретного бізнес-процесу на прикладі конкретної компанії.

моделювання, функціонально-вартісний аналіз

Предметом вивчення навчальної дисципліни Корпоративний реінжиніринг є уміння та навики в галузі управління бізнес-процесами в компанії.

Завданнями курсу Корпоративний реінжиніринг є:

- набуття практичних навиків щодо застосування на практиці методології моделювання різноманітних бізнес-процесів;

- опанування основами застосування технології корпоративного реінжинірингу в реорганізації компанії, що потребує зміни організаційної структури;

- формування вмінь виявляти різноманітні бізнес-процеси в компанії;

- вдосконалення вмінь щодо аналізу показників ефективності бізнес-процесів;

- набуття вмінь використовувати методи та засоби структурного та функціонально-вартісного моделювання бізнес-процесів;

- оволодіння навиками застосування різного роду методів та способів задля моделювання різного роду бізнес-процесів компанії;

- вдосконалення вмінь щодо аналізу показників ефективності бізнес-процесів, що відбуваються в компанії;

- вивчення основ у сфері планування дій по проведенню корпоративного реінжинірингу бізнес-процесів компанії;

- формування вмінь щодо приймання рішень по реорганізації бізнес-процесів.

інформаційні технології

Метою вивчення курсу Корпоративний реінжиніринг являється формування у студентів вмінь та навиків роботи з технологіями корпоративного реінжинірингу в реорганізації діяльності компаній, вивчення основних принципів та методів корпоративного реінжинірингу, що здійснюється з метою підвищення ефективності діяльності компанії.

Корпоративний реінжиніринг тісно пов’язані з навчальними дисциплінами, такими як: Інформаційні технології в бізнесі, Операційний менеджмент, Бізнес-планування, Реінжиніринг бізнес-процесів, Інформаційні системи в менеджменті, Стратегічне управління підприємством, Управління інформаційним розвитком організації, Математичне моделювання систем, Управління проектами бізнесу, Управління організаційним розвитком бізнесу.

Як стратегія управління бізнесом, Корпоративний реінжиніринг впроваджений на початку 1990-х років, зосереджуючись на аналізі та проектуванні робочих процесів та бізнес-процесів в організації. Сьогодні Корпоративний реінжиніринг має на меті допомогти компаніям переосмислити, як вони виконують свою роботу, як саме покращити обслуговування клієнтів, скоротити операційні витрати та стати конкурентами міжнародного масштабу.

Серед найбільш відомих зарубіжних фахівців, що досліджували Корпоративний реінжиніринг слід виділити таких, як: Вілкова Л., Максімцова М.М., Хаммер М., Чампі Д., Андерсен Б., Джесутасан Р., Будро Д. Серед вітчизняних вчених слід виділити таких, як: Апопій В.В., Гелей Л.О., Лепейко Т.І., Котлик А.В., Мендрул О.Г., Польшаков В.І., Данченко О.Б., Пономаренко В.С., Швиданенко Г.О., Приходько Л.М., Денисенко Л.О., Шацька С.Є., Денисенко Л.О., Шацька С.Є.

корпоративний реінжиніринг, бізнес-процеси

Отже, Корпоративний реінжиніринг сьогодні – це практика переосмислення та перероблення способів роботи для кращої підтримки місії організації та зниження витрат.

Вивчаючи велику кількість предметів та оперуючи зі значною кількістю інформації студент не завжди встигає вчасно виконувати наукові роботи. В процесі навчання, студенту необхідно опанувати багато навчальних дисциплін, працювати з великою кількістю знань. Для того, щоб все встигнути та отримати відмінну оцінку за написання різноманітних наукових робіт ви можете замовити їх в ІЦ KURSOVIKS. Наші спеціалісти у найкоротші терміни та якісно виконають індивідуальну роботу, есе, реферат, курсову та інші види наукових робіт.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!