Роздрукувати сторінку

Безпека інтелектуальних інформаційних систем як навчальна дисципліна

« Назад

Безпека інтелектуальних інформаційних систем – навчальна дисципліна, яка займається вивченням можливостей створення безпечного середовища для роботи з інформацією у мережі.

Безпека інтелектуальних інформаційних систем наука про способи і засоби гарантування безпеки використання об’єктів інтелектуальної власності в інформаційних системах.

Безпека-інтелектуальних-інформаційних-систем

Безпека інтелектуальних інформаційних систем – це предмет, що досліджує шляхи досягнення безпечних умов для роботи з інтелектуальним ресурсом в інформаційній системі.

Інформаційна система – це система, що забезпечує обробку різноманітної інформації різними способами.

Інтелектуальна інформаційна система - це інформаційна система, максимально адаптована під діяльність конкретного її користувача.

Предметом вивчення курсу Безпека інтелектуальних інформаційних систем є інформаційні системи.

Об’єктом предмета Безпека інтелектуальних інформаційних систем є методи, засоби, способи, заходи й процедури, що сприяють гарантуванню умови безпечної роботи з даними в інформаційній системі.

Завданнями вивчення дисципліни Безпека інтелектуальних інформаційних систем є:

- розширення відомостей про можливі ризики при роботі з інформацією у мережі;

- вироблення умінь розпізнавати критичні ситуації, що підривають безпеку роботи в інформаційній системі;

- формування здатності створювати умови безпечної роботи з інформацією в мережі;

- оволодіння уміннями вживати заходи, спрямовані на виявлення можливих ризиків і загроз інтелектуальному, програмному та іншим ресурсам, що є в арсеналі користувача.

Метою вивчення дисципліни Безпека інтелектуальних інформаційних систем є формування у студентів умінь і навичок створення безпечного середовища в інформаційній системі.

Безпеку інтелектуальних інформаційних систем вивчали Писаревська Т. А., Гаврилова Т. А., Хорошевський В. Ф., Башмаков А. І., Башмаков І. А.

Цікаво, що інтелектуальні інформаційні системи дають змогу не тільки проводити представлення даних, моніторинг, прогнозування, але й гарантувати підтримку управлінських рішень.

Предмет Безпека інтелектуальних інформаційних систем тісно пов'язаний із такими навчальними дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, комп’ютерна безпека, інформаційні системи та мережі, комп’ютерні системи та мережі, обробка даних, інтелектуальна власність.

Курс-Безпека-інтелектуальних-інформаційних-систем

Отже, навчальна дисципліна Безпека інтелектуальних інформаційних систем дає можливість студентам опанувати навички безпечної поведінки в інформаційних системах.

Сучасний фахівець з безпеки інтелектуальних інформаційних систем, крім фахових знань і умінь, повинен ще й знати специфіку права інтелектуальної власності, під яку підпадають наявні в мережі об’єкти.

Впровадження курсу Безпека інтелектуальних інформаційних систем зумовлене необхідністю упорядкування роботи користувачів з інформацією, захисту права інтелектуальної власності людини на результати її праці. Адже будь-яка інформація, наявна у мережі, доступна користувачам інтелектуальних інформаційних систем, - це результати творчої роботи конкретних людей, тому їх можна вважати об’єктами права інтелектуальної власності.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в Інформаційний центр КУРСОВІКС, де можна швидко замовити реферат або бакалаврську роботу з курсу Безпека інтелектуальних інформаційних систем.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!