Роздрукувати сторінку

Імітаційне моделювання економічних процесів та систем як навчальна дисципліна

« Назад

Стрімкий темп розвитку галузей промислового виробництва, розширення переліку надання різноманітних послуг населенню зумовило потребу дослідження економічних процесів і систем з метою забезпечення їх повноцінного функціонування та гарантування належного рівня прибутковості. На вирішення цієї проблеми спрямоване створення моделей економічних процесів та систем, спрямованих на вирішення актуальних завдань підприємства. Оскільки процес створення реальних моделей досить громіздкий, то йому на зміну приходить так зване імітаційне моделювання економічних процесів та систем – курс, що досліджує методи створення моделей-імітаторів, які дають можливість вивчати зміни в економічних процесах і системах.

Імітаційне моделювання економічних процесів та систем – навчальна дисципліна, яка вивчає методологію розробки імітаційних моделей, які повторюють властивості й особливості економічних процесів чи систем та відображають їх реакцію на дію ряду факторів.

замовити-реферат-або-консультаційний-проект-з-курсу-Імітаційне-моделювання-економічних-процесів-та-систем

Тому Імітаційне моделювання економічних процесів та систем – це відносно нова галузь знань, яка дає можливість закласти риси певного економічного процесу в абстрактну модель-імітатор і на її основі вивчати цей процес в цілому.

Понятійний апарат дисципліни Імітаційне моделювання економічних процесів та систем складають: модель-імітатор, економічний процес, економічна система.

Модель-імітатор – детальний опис об’єкта з використанням математики, інформатики, мов програмування, які точно відображає усі характеристики реального предмета чи процесу.

Економічний процес – певна послідовність фаз, дій, фактів, що мають місце у конкретній економічній системі від моменту її створення, функціонування й згасання.

Імітаційне-моделювання-економічних-процесів-та-систем

Економічна система – впорядкований набір економічних процесів і економічних явищ, що складають основу діяльності підприємства.

Для реалізації завдань Імітаційного моделювання економічних процесів та систем використовується комплекс прикладного програмного забезпечення, що дозволяє створювати й оптимізувати моделі-імітатори.

Предметом вивчення курсу Імітаційне моделювання економічних процесів та систем є різновиди економічних процесів, що відбуваються в економічній системі, характерній певному підприємству як суб’єкту господарської діяльності.

Сукупність методів, прийомів і способів створення моделей-імітаторів становить об’єкт предмета Імітаційне моделювання економічних процесів та систем.

Актуальність впровадження предмета Імітаційне моделювання економічних процесів та систем у систему підготовки кадрів у вищій школі зумовлюється завданнями вивчення дисципліни Імітаційне моделювання економічних процесів та систем:

- поглиблення теоретичної бази знань з інформатики, математики й економіки;

- оволодіння системою умінь, спрямованих на використання прикладних програм персонального комп’ютера в економічній діяльності;

- опанування методології розробки й аналізу моделей-імітаторів задля вивчення конкретних економічних систем;

- вироблення умінь здійснювати створення нових та підбір існуючих моделей-імітаторів для вивчення певних економічних процесів;

- розширення можливостей використання практичних умінь з моделювання економічних процесів для проведення досліджень на підприємства різних галузей промисловості.

Курс-Імітаційне-моделювання-економічних-процесів-та-систем

Метою вивчення дисципліни Імітаційне моделювання економічних процесів та систем є оволодіння студентами базою знань і умінь, необхідних для розробки, вивчення й аналізу моделей-імітаторів та запровадження результатів такого аналізу у практику роботи конкретного підприємства.

Імітаційне моделювання економічних процесів та систем вивчали українські вчені Н.П. Бусленко, В.М. Глушков, Н.Н. Моісєєв, Т.І. Марчук, І.М. Коваленко, а також зарубіжні дослідники П.В. Скородумов, А.В. Улибін, А.А. Арзамасцев, В.В. Додонов, Т.В. Сарапулова.

Предмет Імітаційне моделювання економічних процесів та систем тісно пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, обробка даних, моделі та структура даних, моделювання систем передачі даних.

Цікаво, що дотичними до імітаційного моделювання є так звані хмарні обчислення та сервіси веб 2.0, що, власне, є перспективою подальших досліджень у цій галузі.

Предмет-Імітаційне-моделювання-економічних-процесів-та-систем

Отже, навчальна дисципліна Імітаційне моделювання економічних процесів та систем дозволяє скоригувати економічні системи та процеси, не проводячи експерименти безпосередньо над ними, а використовуючи для цього модель-імітатор.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в Інформаційний центр Курсовікс, де можна швидко замовити реферат або консультаційний проект з курсу Імітаційне моделювання економічних процесів та систем.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!