Роздрукувати сторінку

Інформаційна мережа Інтернет як навчальна дисципліна

« Назад

Інформаційна мережа Інтернет – навчальна дисципліна, що займається вивченням напрямів, способів і засобів роботи з інформацією у всесвітній павутині.

Інформаційна мережа Інтернет – це предмет, що досліджує методи, способи та прийоми пошуку, обробки й передавання інформації засобами Internet.

Інформаційна мережа Інтернет це курс, що процес роботи з даними у глобальній мережі.

Інформаційна- мережа-Інтернет

Internetтак звана мережа мереж, глобальне утворення, що володіє потужним інформаційним ресурсом та засобами його обробки.

Предметом вивчення курсу Інформаційна мережа Інтернет є всесвітня павутина.

Об’єктом предмета Інформаційна мережа Інтернет є інформація, засоби й способи роботи з нею.

Завданнями вивчення дисципліни Інформаційна мережа Інтернет є:

- розширення системи знань і вмінь упевненого користувача всесвітньої павутини;

- розвиток умінь здійснювати пошук і обробку актуальної інформації в Internet;

- формування навичок використання прикладних програм при обробці та передаванні інформації різним користувачам мережі;

- формування умінь робити систематизацію та узагальнення інформації, наявної у всесвітній павутині;

- формування навичок знаходити практичне застосування знайденої у мережі інформації;

- оволодіння навичками встановлювати контакти між різними користувачами шляхом опосередкованого спілкування та обміну даними засобами всесвітньої мережі;

- вироблення умінь здійснювати критичний добір інформації та її подальше застосування для вирішення завдань діяльності установи, підприємства, організації;

- оволодіння навичками роботи у професійних спільнотах мережі задля реалізації цілей підприємства, установи, організації;

- розвиток умінь здійснювати документальне оформлення інформації, взятої з всесвітньої павутини, через систему посилань з метою гарантування комп’ютерної безпеки та прав інтелектуальної власності користувачів мережі.

Курс-інформаційна-мережа-Інтернет

Метою вивчення дисципліни Інформаційна мережа Інтернет є формування у студентів умінь і навичок практичного та раціонального використання ресурсів Internet для вирішення поточних завдань суб’єкта господарювання, у якому працює користувач всесвітньої павутини.

Інформаційну мережу Інтернет вивчали Янковський Ю., Володін Д., Снарський А., Безсуднов І.

Предмет Інформаційна мережа Інтернет тісно пов'язаний з такими навчальними дисциплінами: інформаційні технології, інформатика та комп’ютерна техніка, комп’ютерні системи та мережі, комп’ютерна безпека, обробка даних.

Цікаво, що незважаючи на широкий доступ різних користувачів до Internet, є країни, громадяни яких позбавлені такої можливості. Так, наприклад, у Китаї обмежено використання соціальних мереж, у Північній Кореї – працює не пов’язана з всесвітньою павутиною власна інформаційна мережа, на Кубі – законодавством дозволено доступ до глобальних ресурсів тільки медикам.

Отже, навчальна дисципліна Інформаційна мережа Інтернет відкриває глобальні можливості для успішного використання різноманітної інформації з практичною метою.

Предмет-інформаційна-мережа-Інтернет

Фахівець з інформаційної мережі Інтернет – це спеціаліст, що компетентно, критично й толерантно працює з інформаційними ресурсами всесвітньої павутини, знаходячи їх практичне застосування для задоволення потреб користувачів і корпоративних інтересів підприємств, установ, організацій.

Як правило, студенти, здобуваючи освіту, не мають достатньо часу для виконання наукових робіт. Як діяти у такому разі? Треба звертатися в Інформаційний центр КУРСОВІКС, де можна швидко зробити доповідь або реферат з предмету Інформаційна мережа Інтернет. Спеціалісти Kursoviks виконають Вашу наукову роботу якісно, оперативно й дешево.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!