Роздрукувати сторінку

Мультимедійні технології у фаховій діяльності як навчальна дисципліна

« Назад

Мультимедійні технологій у фаховій діяльності – навчальна дисципліна, яка займається пошуком можливостей використання засобів мультимедіа у професійній діяльності людини.

Мультимедійні технології у фаховій діяльності наука про способи застосування інформаційних технологій для виконання поточних завдань функціонування певного суб’єкта господарювання.

Курс-Мультимедійні-технології-у-фаховій-діяльності

Мультимедійні технології у фаховій діяльності – це предмет, що показує нові сфери застосування мультимедійних засобів.

До засобів мультимедіа належить інформація, що містить поєднання тексту, зображень, звукових і рухових ефектів. Саме мультимедійна інформація забезпечує високий рівень її сприйняття і, що головне, запам’ятовування. У зв’язку з цим мультимедійні засоби набули широкого використання саме у навчальній діяльності, тобто у закладах освіти. Але, це, звісно, не вичерпує сфери їх застосування.

Сьогодні мультимедійні технології активно впроваджують у сферу бізнесу. Високий рівень актуальності їх використання характерний для організації маркетингової діяльності підприємства, адже за допомогою цих засобів можна наочно продемонструвати можливості чи особливості певного товару, який виробляється на конкретному підприємстві.

Мультимедійні технології у фаховій діяльності покликані продемонструвати будь-якому спеціалісту можливі шляхи їх застосування з практичною метою у його повсякденній роботі, під час безпосереднього виконання ним своїх обов’язків.

Прикладами засобів мультимедіа є відеокліп, презентація, відеоролик, анімаційний проект, аудіозапис.

Предметом навчальної дисципліни Мультимедійні технології у фаховій діяльності є різні види мультимедійних технологій, які використовуються або можуть бути використані у діяльності підприємства задля реалізації його тактичних цілей, а об’єктом – шляхи і способи використання засобів мультимедіа у різних напрямах і видах діяльності певного суб’єкта господарювання.

Мультимедійні-технології-у-фаховій-діяльності

Виняткова важливість предмета Мультимедійні технології у фаховій діяльності пояснюється принципово новим сприйняттям інформації, що лежить в основі технологій мультимедіа, що й засвідчують завдання вивчення дисципліни Мультимедійні технології у фаховій діяльності:

- розширення можливостей застосування інформаційних технологій;

- поглиблення умінь і навичок, пов’язаних із створенням і обробленням мультимедійної інформації;

- підвищення рівня оволодіння сучасними інформаційними технологіями;

- вироблення умінь розробляти мультимедійні продукти;

- формування спроможності самостійно визначати шляхи й способи застосування мультимедіа у фаховій діяльності;

- опанування умінь створювати і демонструвати мультимедійні засоби, що базуються на сучасних інформаційних технологіях.

Мету вивчення дисципліни Мультимедійні технології у фаховій діяльності можна сформулювати наступним чином: визначення шляхів і способів застосування мультимедійних технологій задля реалізації професійних цілей, удосконалення фахової діяльності через упровадження в неї мультимедійних технологій.

Мультимедійні технологій у фаховій діяльності є предметом постійного наукового пошуку у різних галузях людських знань. Цікавим є те, що сам термін «мультимедіа» виник приблизно за три десятиліття до активного впровадження таких технологій у діяльність людини. Вперше ці технології були використані для проведення шоу, що поєднувало рок-музику, кіно і світлові ефекти.

Простежується чіткий взаємозв’язок предмета Мультимедійні технології у фаховій діяльності з інформатикою та комп’ютерною технікою, обробкою даних, алгоритмами, інформаційними системами та мережами та іншими дисциплінами ІТ-циклу.

Предмет-Мультимедійні-технології-у-фаховій-діяльності

Таким чином, предмет Мультимедійні технології у фаховій діяльності показує усі переваги застосування засобів мультимедіа для максимального зацікавлення людини інформацією, яка лежить в основі таких засобів.

Як відомо, не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Що ж робити у цьому випадку? Треба негайно звертатися в ІЦ KURSOVIKS, де можна швидко зробити практичну або курсову з курсу Мультимедійні технології у фаховій діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!