Роздрукувати сторінку

Програмування для Інтернет, як навчальна дисципліна

« Назад

Програмування для Інтернет – це навчальна дисципліна, яка вивчає принципи розробки Web-сторінок на основі комплексного підходу та програмуванню в Internet на стороні клієнта і сервера, основи використанню баз даних при розробці Web-проектів.

Цілі дисципліни Програмування для Інтернет:

-- Освітні:

- створити умови для формування здібностей самостійно придбавати і використовувати в практичній діяльності нові знання і вміння, здатності прагнути до саморозвитку;

- здатності працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах, розуміти сутність і значення інформації в розвитку інформаційного суспільства, дотримуватися основних вимог інформаційної безпеки.

-- Професійні:

- формування здатності здійснювати і обґрунтовувати вибір проектних рішень за видами забезпечення інформаційних систем, здатності оцінювати і вибирати сучасні операційні середовища і інформаційно-комунікаційні технології для інформатизації автоматизації вирішення завдань і створення ІС.

курс-Програмування-для-Інтернет

Загальна мета освоєння дисципліни Програмування для Інтернет полягає в створенні умов для засвоєння теоретичних знань про особливості програмування для Інтернет з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в різних сферах діяльності, а також у формуванні практичних навичок зі створення інтернет - додатків в конкретній прикладній області.

Завдання дисципліни Програмування для Інтернет:

- формування загального уявлення про фундаментальні основи програмування для Інтернет з використанням однієї з сучасних технологій;

- придбання слухачами міцних знань і практичних навичок в області, яка визначається основною метою курсу;

- закріплення знайомства з принципами функціонування глобальної комп'ютерної мережі Internet, загальними підходами до пошуку і відбору інформації в мережі;

- придбання навичок вирішення завдань професійної сфери при вивченні спеціальних дисциплін.

Основні дидактичні одиниці (розділи) курсу: Введення в Web-конструювання. Мова гіпертекстової розмітки сторінок HTML. Програмування на JavaScript / Програмування на PHP. MySQL & PHP. Міжплатформна мова запитів SQL. Взаємодія скриптів на мові PHP і бази даних MySQL.

В результаті вивчення дисципліни бакалаври повинні:

-- Знати:

- основи створення прикладних програм з використанням технології PHP, мови програмування сценаріїв JavaScript, правила розробки і проектування додатків для Інтернет, з використанням баз даних.

-- Вміти:

- створювати прикладні програми середньої складності при допомозі однієї з сучасних технологій Інтернет - програмування.

-- Мати уявлення:

- про роль і місце технологій Інтернет - програмування в сучасному контексті інформаційних технологій.

Програмування-для-інтернет

Таким чином, дана дисципліна дає можливість освоєння практичних прийомів Web-конструювання і Web-програмування.

Вам потрібно терміново виконати навчальне завдання з курсу Програмування для Інтернет, а у вас склалися обставини, що ви не можете його зробити вчасно, тоді є просте рішення - купити дипломну роботу або семінари з курсу Програмування для Інтернет на сайті учбового центру Курсовікс.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!