Роздрукувати сторінку

Штучний інтелект в управлінні економічними системами як навчальна дисципліна

« Назад

Штучний інтелект в управлінні економічними системами – стратегічний інструмент вдосконалення державного управління та економічного розвитку в рамках створюваної в країні цифрової економіки.

Штучний інтелект в управлінні економічними системами – внесення змін структури економіки, посилені впровадженням елементів і більш комплексних систем, заснованих на штучному інтелекті.

стратегія і програма

Предметом дисципліни Штучного інтелекту в управлінні економічними системами є створенні штучні системи, які були синхронізовані з процесами реструктуризації економіки на глобальному і регіональному рівнях.

Метою вивчення предмету є:

- надати студентам знання щодо створення екосистеми цифрової економіки країн, в якій дані в цифровій формі є ключовим фактором виробництва у всіх сферах соціально-економічної діяльності та в якій забезпечено ефективну взаємодію, включаючи транскордонне, бізнесу, науково-освітнього співтовариства, держави і громадян;

- ознайомити з теорією створення необхідних і достатніх умов інституційного та інфраструктурного характеру, усунення наявних перешкод і обмежень для створення і (або) розвитку високотехнологічних бізнесів і недопущення появи нових перешкод і обмежень як в традиційних галузях економіки, так і в нових галузях і на високотехнологічних ринках;

- ознайомити з перспективами підвищення конкурентоспроможності на глобальному ринку як окремих галузей економіки держави, так і економіки в цілому.

Основною задачею навчальної дисципліни є:

- ознайомити студентів з новою системою рішення проблем, пов'язаних з наближенням спеціалізованих систем штучного інтелекту до можливостей людини, і їх інтеграції, яка реалізована природою людини;

- надати знання з створення штучного розуму, що представляє інтеграцію вже створених систем штучного інтелекту в єдину систему, здатну вирішувати проблеми людства;

- надати знання з процесу автоматичного перекладу, розпізнавання текстів, інтелектуальні системи інформаційної безпеки, отримання бізнес-аналітики, вилучення інформації, розпізнавання мови, розпізнавання зорових образів, розуміння і аналіз текстів на природній мові, робототехніка, експертні системи, аналіз зображень і багато іншого.

цифрова економіка, електронний уряд

Згідно з концепцією навчального курсу Штучний інтелект в управлінні економічними системами, кожен має можливість не тільки провести роботу з вдосконалення державного управління та економічного розвитку в рамках створюваної в країні цифрової економіки.

Можливість використання штучного інтелекту є найважливішою рисою сьогоднішньої ситуації навколо тематики розвитку і впровадження технологій штучного інтелекту. Адже нова хвиля інтересу до цифрових технологій, породженої перспективами системного впровадження в економічний і соціальний простір розвинених країн технологій «штучного інтелекту» і формуванням на такій технологічній основі великих соціально-економічних систем.

Дана дисципліна допоможе ознайомитися з головними аспектами штучного інтелекту та його ролі в управлінні економічними системами.

Впровадження технологій штучного інтелекту буде створювати не тільки нові можливості, але і виключно значимі ризики соціально-економічного характеру. Але головне - розвиток процесу впровадження технологій штучного інтелекту, буде до певної міри синхронізовано з процесами реструктуризації економіки на глобальному і регіональному рівнях. Ці процеси за визначенням будуть нелінійними, залежними від багатьох зовнішніх чинників. Завдання «співучасті» держави в процесі розвитку штучного інтелекту - мінімізація негативного, що уповільнює вплив зовнішніх факторів, які в середньостроковій перспективі залишатимуться несприятливими.

Найважливішою рисою сьогоднішньої ситуації навколо тематики розвитку і впровадження технологій штучного інтелекту стало те, що штучний інтелект є інструментом стимулювання економічного зростання і формування нового інвестиційного циклу в глобальній економіці, здатного подолати затяжну стагнацію.

Предмет «Штучного інтелект в управлінні економічними системами» перетинається з предметами «Штучний інтелект», «Економічні системи управління», «Система державного управління» та інші.

Серед авторів, які висвітлювали цю дисципліну, варто вказати таких людей як Васин С.Г., Соколов И.А., Дрожинов В.И., Райков А.Н., Купріяновський В.П., Наміот Д.Е., Сухомлин В.А. та інші.

штучний інтелект, система державного управління

Таким чином, вивчення дисципліни Штучного інтелекту в управлінні економічними системами націлена на формування базової підготовки студентів, а саме в області систем управління в економіці та впровадження нових дієвих систем, таких як цифрова економічна держава.

Якщо Ви погано орієнтуєтесь в предметі Штучний інтелект в управлінні економічними системами і тому не встигаєте вчасно здати завдання поставлене викладачем, то ІЦ «KURSOVIKS» допоможе Вам з написанням дипломної чи курсової роботи з курсу Штучний інтелект в управлінні економічними системами.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!